Hulp en advies

Hulp bij contracten
Om auteurs te helpen bij het sluiten van goede contracten met opdrachtgevers, hebben de beroepsorganisaties de Auteursbond en de NVJ een aantal faciliteiten voor professionele ondersteuning in het leven geroepen. Daarnaast hebben Lira en het Netwerk Scenarioschrijvers het Contractenbureau opgericht, dat scenario- en toneelschrijvers bijstaat bij contractonderhandelingen.

Rechtsbijstand
Auteurs kunnen bij (dreigende) conflicten met opdrachtgevers voor juridisch advies een beroep doen op Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA). Hiervoor dient u wel aangesloten te zijn bij Lira of lid te zijn van de Auteursbond. Leden van de NVJ doen een beroep voor rechtskundige bijstand op de juridische dienst van de NVJ.