editie 6 / december 2001

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA,

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 023 - 799 78 06

Fax: 023 - 799 77 00

E-mail:         LIRA@Cedar.nl

Redactie: Nelleke van Maaren

    Anne-Marie Sprokkreeff 

     Kees Holierhoek

Fotografie: Irma van Herwijnen

    Nelleke van Maaren

Illustraties:         Ram Katzir

Ontwerp: Rutger Fuchs, Amsterdam