editie 6 / december 2001

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting LIRA beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en auteursrechtelijke aanspraken van schrijvers en vertalers die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Postadres:

Stichting LIRA

Postbus 3060

2130 KB Hoofddorp

 

Bezoekadres:

Siriusdreef 22-28

2132 WT Hoofddorp

 

Telefoon: 023 - 799 78 06

Fax: 023 - 799 77 00

E-mail: lira@cedar.nl

Website: www.cedar.nl

 

Bankrekeningnummers:

ABN: 54 64 92 665

Postbank: 50 01 51

 

Bestuur Stichting LIRA:

Kees Holierhoek, voorzitter

Willem Capteyn, vice-voorzitter

Nelleke van Maaren, secretaris

Rien Verhoef, penningmeester

Marjan Berk, lid

Nicolaas Matsier, lid

 

Bureau Stichting LIRA:
 

directeur:

André Beemsterboer
 

accountmanager:

Anne-Marie Sprokkreeff,
 

secretariaat:

Marquerite Boerlage

Sabina Stol
 

commercieel-administratief medewerker:

Maureen Arnhem

Martin van Dam

Scott Rollins

Chantal van Sluis

Bart Schomaker

Odile van der Tweel
 

informatiebeheerder:

Jeroen van den Bergh