informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 6 / december 2001

Wie heeft recht op een leenrechtvergoeding?

Voor schrijvers en vertalers die aanspraak menen te maken op een leenrechtvergoeding, is ongetwijfeld een belangrijke vraag: aan wie worden door LIRA leenrechtgelden uitbetaald?
lees meer

Nieuw: een contractenbureau

Soms hebben auteurs behoefte aan krachtige individuele steun in hun onderhandelingen met opdrachtgevers. Niet iedere auteur heeft zin om altijd voor zichzelf op te komen. Soms heeft hij daar ook het talent niet voor. Uit onderzoek blijkt een duidelijke behoefte aan iemand die al die vervelende zaken voor de auteur regelt, terwijl hij (of zij) lekker aan het schrijven is.
lees meer

Subsidies Lira fonds

lees meer

De Gouden Strop 2001

Ik blijf u op de hoogte houden van de manieren waarop LIRA de beschikbare gelden niet alleen besteedt aan subsidies voor incidentele projecten (via het LIRA Fonds), maar ook aan zaken van meer algemeen belang als prijzen voor genres die wat meer aandacht verdienen.
lees meer

Scenario-Raamovereenkomst

Op 21 september 2001 vond in Utrecht in het kader van Utrechtse Filmdagen De dag van het Scenario plaats, een bijeenkomst georganiseerd door het Netwerk Scenarioschrijvers en het Stimuleringsfonds voor Culturele Omroepproducties, met financiƫle steun ook van LIRA.
lees meer

Lira jaarvergadering 2001

lees meer

Jan Hanlo essay-prijzen

Op 16 oktober zijn in de Balie de Jan Hanlo Essayprijzen Groot en Klein uitgereikt. De winnaar van de Essayprijs Klein (voor een anoniem ingezonden ongepubliceerd essay) was al bekend, namelijk Pieter Hoexum voor zijn opstel Een Laocoon in het Rokin dat in het volgende nummer van Tirade zal worden gepubliceerd. Het voorgelezen fragment over het gevecht tussen een aalscholver en een paling in de vroege ochtend in het water van het verlaten Rokin klonk fascinerend. Lezen dus!
lees meer

Waar denken we over?

lees meer

Berichten

lees meer

Adviezen van het bureau

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting LIRA beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en auteursrechtelijke aanspraken van schrijvers en vertalers die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colofon

lees meer