editie 52 / november 2018

Lira wijzigt statuten en reglementen

Vanwege nieuwe wet- en regelgeving heeft Lira onlangs haar statuten en reglementen aangepast.

De vorige Lira Nieuws-editie berichtte dat Stichting Lira sinds 1 mei een directie heeft. Deze wijziging is het sluitstuk van Lira’s bestuurlijke herinrichting, die weer het gevolg is van een Europese richtlijn. Deze bepaalt dat auteursrechtenorganisaties zoals Lira, hun uitvoerende functies en het toezicht zoveel mogelijk moeten scheiden.

Een aangepast bestuursmodel
De richtlijn werd in 2014 van kracht en in 2016 verwerkt in de Nederlandse toezichtwetgeving. In het verlengde daarvan moest Lira net als vele andere organisaties op zoek naar een aangepast bestuursmodel. 

Besloten werd om een aparte, tweekoppige directie in te voeren die verantwoordelijk is voor de dagelijkse, uitvoerende taken.

Naast de nieuwe toezichtwetgeving is ook de Auteurswet gewijzigd. Vanwege deze nieuwe wet- en regelgeving zijn Lira’s statuten en reglementen aangepast. De nieuwe statuten en reglementen kunt u vinden op onze website

Vera van Buitenen