editie 52 / november 2018

Tijdelijk lagere inhouding administratiekosten

In 2019 zal Lira het voor administratiekosten ingehouden percentage - vooralsnog eenmalig - verlagen. Deze eenmalige verlaging wordt ook al toegepast op de in 2018 nog uit te voeren repartities.

Momenteel wordt op de voor rechthebbende auteurs vastgestelde vergoedingen 10% ingehouden voor administratiekosten. In 2019 wordt op deze vergoedingen 9% ingehouden, met inbegrip van de in 2018 nog uit te voeren repartities.

De tijdelijke verlaging is mogelijk omdat (ten gevolge van incidenteel hogere incasso’s) de reserves van Lira gestaag zijn gegroeid.