editie 51 / juni 2018

Nieuw bestuursmodel Lira: tweekoppige directie

Sinds 1 mei heeft Stichting Lira een eigen directie, bestaande uit directeur Hanneke Verschuur en adjunct-directeur Vera van Buitenen.

Nieuw bestuursmodel Lira: tweekoppige directie

Het Lira-team: (staand) Kim, Talitha, Hicran, Petra, Marianne, Saskia, Toine en Petra; (zittend) Mariska, Sonja, Hanneke, Vera en Cabriëlla (niet aanwezig: Bart en Martin). Foto: Marcus Koppen / Lumen

‘Deze wijziging is het sluitstuk van Lira’s bestuurlijke herinrichting, die weer het gevolg is van een Europese richtlijn’, legt directeur Hanneke Verschuur uit. ‘Die bepaalt dat auteursrechtenorganisaties zoals Lira, hun uitvoerende functies en het toezicht zoveel mogelijk moeten scheiden.’

De richtlijn werd in 2014 van kracht en in 2016 verwerkt in de Nederlandse toezichtwetgeving. In het verlengde daarvan moest Lira net als vele andere organisaties op zoek naar een aangepast bestuursmodel. Besloten werd om een aparte, tweekoppige directie in te voeren die verantwoordelijk is voor de dagelijkse, uitvoerende taken.

‘Het wordt nog duidelijker waar Lira voor staat’

Rol anders, motivatie dezelfde
Deze nieuwe directie bestaat naast directeur Hanneke Verschuur uit adjunct-directeur Vera van Buitenen. Hanneke Verschuur werkt sinds 2010 voor Lira. Vera van Buitenen was als juridisch adviseur ook al dagelijks actief voor Lira. Verschuur: ‘Onze rol verandert, maar onze motivatie blijft dezelfde. Wij blijven doen wat Lira altijd al deed, namelijk de belangen van alle schrijvers zo goed mogelijk behartigen op het gebied van collectief beheer.’

Vertalers en dichters
Op de missie van Lira heeft dat geen enkele invloed. ‘Wij zijn een organisatie voor en door schrijvers en we zetten ons in om hun belangen te behartigen. Ons streven is om zo goed en efficiënt mogelijk de verschillende geldstromen te verdelen onder de auteurs. Dat blijven we doen. In ons bestuur zijn vertegenwoordigers van onze verschillende doelgroepen vertegenwoordigd: van vertalers tot dichters en van scenarioschrijvers tot journalisten. Onder leiding van onze onafhankelijke voorzitter Felix Rottenberg vinden levendige discussies plaats en daar zal niets aan veranderen.’

Ingewikkeld krachtenveld
De missie mag dan dezelfde blijven, de wereld waarin schrijvers werken verandert wel. Verschuur: ‘Het krachtenveld wordt steeds ingewikkelder. Door de digitalisering zijn veel zekerheden onderuitgehaald. Daar liggen voor ons grote uitdagingen. Vanzelfsprekendheden bestaan niet meer, veel afspraken moeten opnieuw gemaakt worden en daar staan wij voor. Samen met onze strategische partners zoals de Auteursbond, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten NVJ en anderen.’

‘We zijn en blijven een organisatie voor en door schrijvers’

Het gezicht naar buiten toe
Het zijn spannende tijden en Lira wil zich daarom zo optimaal mogelijk organiseren. ‘Samen met bestuursvoorzitter Felix Rottenberg vormen wij als nieuwe directie het gezicht naar buiten toe. Los daarvan zijn we bepaald niet de enigen die het werk doen. Naast ons staat een team van 13 medewerkers (zie foto), die zich net als voorheen blijven inzetten voor onze doelgroep: de schrijvers. Maar als het goed is, wordt het voor de buitenwereld nóg duidelijker waar Lira voor staat. Dát is het allerbelangrijkste.’

Linda Huijsmans