editie 51 / juni 2018

Campagne voor betere regelgeving vergoeding scenarioschrijvers

Internationale belangenorganisaties zijn een online petitie gestart voor een proportionele vergoeding voor scenaristen en regisseurs voor het online gebruik van hun werk.

De online petitie ondersteunt de roep van scenaristen en regisseurs om een proportionele en billijke vergoeding voor het gebruik van hun werk door VOD-aanbieders. Initiatiefnemers van deze online petitie zijn de SAA (Society of Audiovisual Authors), FERA (Federation of European Film Directors) en FSE (The Federation of Screenwriters in Europe).

Oproep: Teken hier de online petitie!

Geen wettelijke regeling
Op dit moment ontvangt het grootste gedeelte van de scenaristen en regisseurs in Europa geen vergoeding wanneer hun films en series worden aangeboden en bekeken op digitale platforms. Vaak staan makers hun rechten onder druk van opdrachtgevers en exploitanten af, terwijl tegelijkertijd in de meeste EU-landen geen wettelijke regeling bestaat die een eerlijke vergoeding voor ondemand-exploitaties veiligstelt.

Sinds juli 2015 is in de Nederlandse Auteurswet een recht opgenomen op een proportionele billijke vergoeding voor de lineaire doorgifte van filmwerken. Deze vergoeding moet worden betaald aan de collectieve beheersorganisaties die de desbetreffende makers vertegenwoordigen: voor de scenaristen aan Lira en voor de regisseurs aan Vevam. Eenzelfde recht op een eerlijke vergoeding voor ondemand-exploitaties is in de Nederlandse wet echter niet opgenomen.

Recht op eerlijke vergoeding nu veiligstellen
De SAA, FERA en FSE streven ernaar om dit op Europees niveau goed te regelen. Op dit moment ligt er bij het Europees Parlement en de Europese Raad wetgeving voor op het gebied van het auteursrecht. Nu is dus de kans om de regelgeving te beïnvloeden en voor makers een recht op een eerlijke vergoeding voor ondemand-exploitaties veilig te stellen.

Daarom dringen deze belangenorganisaties er onder andere via de online petitie bij het Europese Parlement, de Europese Commissie en de EU-landen op aan dat in de nieuwe wetgeving een niet voor afstand vatbaar recht op een proportionele vergoeding voor makers wordt opgenomen. En dat die vergoeding rechtstreeks door de ondemand-platforms aan de collectieve beheersorganisaties van de makers moet worden betaald. De petitie is inmiddels ondertekend door meer dan 16.500 mensen uit meer dan honderd landen.

Onderzoeksrapport beveelt hervormingen aan
Daarnaast ondersteunt de SAA de conclusies van het onderzoeksrapport dat in opdracht van CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) en W&WD (Writers & Directors Worldwide) is uitgevoerd. Dit internationale rapport omvat als eerste een wereldwijde juridische analyse en beveelt hervormingen aan die een eerlijke vergoeding voor audiovisuele makers met zich meebrengen. Lira is lid van zowel SAA als CISAC.

Vera van Buitenen