editie 51 / juni 2018

Verdeeltermijn Lira vanaf 2018 naar 3 jaar

In verband met nieuwe EU-toezichtregels hanteert Lira voor alle geldstromen voortaan een verdeeltermijn van 3 jaar.

De door Lira gehanteerde verdeeltermijn - termijn waarbinnen gelden verdeeld worden - verschilde de afgelopen jaren per geldstroom. Een deel van de gelden werd binnen een termijn van drie jaar verdeeld, terwijl bij sommige geldstromen een termijn van vijf jaar werd gehanteerd. Vanaf 1 januari 2018 is de verdeeltermijn voor alle geldstromen vastgesteld op drie jaar.

Europese toezichteisen
Achtergrond hiervan is de implementatie van de EU Toezichtsrichtlijn in de Nederlandse wet. Dat was in 2017 aanleiding tot toetsing en herziening van Lira’s reglementen, waaronder ook de repartitie- en verdelingsreglementen.

Daarin zijn de regels met betrekking tot de verdeling van gelden vastgelegd. Bij de herziening zijn onder meer de verdeeltermijnen met de toezichteisen in overeenstemming gebracht.

Concreet betekent dit dat Lira in de regel na de initiële verdeling van de gelden nog drie keer een na-verdeling uitvoert. Daarna zal de uitkering worden afgesloten. De regels op basis waarvan de gelden worden uitgekeerd, zijn na te lezen in de repartitie-en verdelingsreglementen, te vinden op Lira’s website.

Saskia Bakker