editie 44 / oktober 2014

Voordelen thuiskopieregeling

Op grond van de Auteurswet heeft de maker van een werk een verveelvoudigingsrecht. Dit recht is essentieel voor de maker om controle te houden op zijn creaties en om te verzekeren dat hij een billijke vergoeding voor gebruik van zijn werk ontvangt.

Voordelen thuiskopieregeling

Door de opkomst van opnamemateriaal medio 20e eeuw werd het voor consumenten erg gemakkelijk om kopieën te maken, en daardoor lastiger om dit gebruik te controleren. Deze ontwikkeling heeft diverse deskundigen aan het denken gezet, waardoor uiteindelijk de huidige thuiskopieregeling is ontstaan. De regeling maakt het voor consumenten mogelijk kopieën te maken van werken voor eigen gebruik, zonder dat zij voorafgaande toestemming van de maker nodig hebben. De regeling is zo ingericht dat importeurs en fabrikanten heffingen moeten afdragen voor dragers waarmee kopieën gemaakt kunnen worden.

Fabrikanten en importeurs pleiten regelmatig en met luide stem voor afschaffing van de thuiskopieheffing. Zij vinden de heffing te hoog en ervaren het als een belemmering dat de thuiskopieregeling verschilt per Europees land.

 

Voordelen van behoud van de huidige regeling

Lira is voorstander van de thuiskopieregeling en zet graag nog eens de voordelen op een rij:

  1. De thuiskopievergoeding is een belangrijke bron van inkomsten voor de auteur, aangezien maar liefst 5 tot 10% van de verdiensten voor auteurs hieruit voortkomt. Daarnaast worden culturele en sociale doelen ondersteund door middel van een collectieve inhouding op de vergoedingen.
  2. Dankzij de verdeling van de vergoeding door collectieve beheersorganisaties wordt gegarandeerd dat makers hun geld krijgen. Een structuur die van licenties via producenten uitgaat, zou ertoe leiden dat makers geen invloed hebben op de onderhandelingen over dergelijke licenties en niet gecompenseerd worden voor weggevallen vergoedingen.
  3. De regeling past goed in de digitale tijd en is toekomstbestendig, want deze is in Nederland sinds 2013 ook van toepassing op dragers als de iPod, smartphone, laptop en harddiskrecorder.
  4. De impact van de heffing op de vraagprijs van genoemde dragers is laag en staat concurrentie niet in de weg. Als de vergoeding voor kopieergedrag zou wegvallen, zou dit perverse effecten hebben op de verkoopprijs, die makers dan zouden moeten verhogen.
  5. Dankzij weinig tussenschakels ontvangt de auteur een hogere vergoeding. Het rechtstreeks incasseren bij enkele grote fabrikanten en importeurs is efficiënter dan het doorrekenen aan duizenden kleinhandelaren.
  6. Er wordt geen inbreuk gemaakt op de privacy van de gebruiker. Zonder thuiskopieregeling heeft de maker een verbodsrecht, wat de vrijheid voor consumenten om kopieën te maken in gevaar brengt. Gebruikers zouden dan inzage moeten geven in hun privé-kopiegedrag en makers kunnen toestemming voor kopieergedrag weigeren.

Harmonisatie van de regeling binnen Europa zou overigens wat Lira betreft een gewenste verbetering zijn om de regeling optimaal te laten functioneren. Daarvoor pleiten wij dan, gezamenlijk in Europa via onze belangenorganisatie The Society of Audiovisual Authors (SAA)

DV