editie 44 / oktober 2014

Ontwikkelingen Thuiskopie

Sinds 1 januari 2013 is het thuiskopiestelsel uitgebreid via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waardoor de regeling naast de blanco dragers nu ook betrekking heeft op computers, tablets, smartphones, audio/videospelers en harddiscrecorders.

Het nieuwe thuiskopiesysteem is inmiddels volledig geïmplementeerd en er is door Stichting de Thuiskopie over 2013 volgens de nieuwe thuiskopieregeling geïncasseerd.

 

Het verleden

De afgelopen jaren heeft Lira slechts een gedeelte van de voor haar bestemde incasso van Stichting de Thuiskopie ontvangen. De jarenlange bevriezing van de thuiskopieregeling (2007-2012) deed de incasso dramatisch dalen. Inmiddels is de bevriezing door de regering onrechtmatig gebleken. Met het oog op de lopende rechtszaken ziet Stichting de Thuiskopie zich nog steeds genoodzaakt om een gedeelte van de uitkeringen tijdelijk op te schorten. Alle verdeelorganisaties, dus ook Lira, hebben daarom slechts een gedeelte van de incasso over het verleden ontvangen.

 

Downloadverbod

Onlangs heeft het Europese Hof bepaald dat het downloaden uit een illegale bron niet onder de thuiskopieregeling valt. Het standpunt van de Nederlandse regering was dat het kopiëren uit illegale bron was toegestaan, maar het Europees Hof heeft nu geoordeeld dat de thuiskopieregeling alleen betrekking mag hebben op privékopieën uit legale bronnen.

Op basis van dit oordeel heeft staatssecretaris Teeven aan de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) gevraagd te adviseren over mogelijke wijzigingen in de huidige thuiskopieregeling. Dit advies wordt na de zomer verwacht.

 

Uitkering 2014

De door Lira uit te betalen thuiskopievergoedingen in 2014 (over uitzendingen in 2013) liggen mogelijk wederom op een laag niveau.

SB