editie 44 / oktober 2014

Berichten van het bureau

Berichten van het bureau

Opgave journalistieke werkzaamheden 2013

Afgelopen voorjaar heeft Lira Nieuwswaarde de bij haar bekende freelance journalisten uitgenodigd om via Lira’s webportal online opgave te doen van hun journalistieke werkzaamheden in 2013.

Als freelance journalist komen uw gepubliceerde artikelen in Nederlandse kranten en vak- en publiekstijdschriften in aanmerking voor een reprorecht- en/of een leenrechtvergoeding.

Opgaven die vóór 1 oktober 2014 via Lira’s webportal binnenkomen, zullen worden verwerkt voor de uitkering over 2013 die in het laatste kwartaal van dit jaar staat gepland. Later binnengekomen opgaven (zogenoemde naclaims) zullen worden verwerkt in de narepartitie die in 2015 zal plaatsvinden. Voor de narepartitie reserveert Lira Nieuwswaarde 20% van het budget van de oorspronkelijke beschikbare vergoedingen.

In het geval het totaalbedrag aan naclaims hoger uitvalt dan het bedrag dat is gereserveerd voor de narepartitie wordt het uit te keren percentage naar beneden bijgesteld. Lira Nieuwswaarde kan immers niet meer geld uitkeren, dan is ontvangen. Het loont daarom om tijdig opgave te doen.

U kunt uw artikelen die zijn gepubliceerd in 2013 opgeven via onze portal, die te bereiken is via www.lira.nl. Op de portal vindt u tevens een uitgebreide handleiding. Als u nog geen opgave heeft gedaan over de jaren 2011 en/of 2012, kunt u dit ook alsnog doen.

SB