editie 44 / oktober 2014

Kabelvergoeding 2013

Traditioneel keert Lira tegen het einde van het jaar de kabelvergoeding uit voor televisie- en radio-uitzendingen in het voorgaande jaar. Dit betekent dat Lira eind dit jaar (eind 2014) de kabelvergoeding over uitzendingen in 2013 zou moeten uitkeren.

In oktober 2012 zijn de kabelmaatschappijen echter na 25 jaar gestopt met het betalen van kabelvergoedingen aan Lira. Lira is in februari 2013 naar de rechter gestapt om via die weg alsnog te bewerkstelligen dat kabelmaatschappijen een redelijke vergoeding betalen aan Lira ten behoeve van de door haar vertegenwoordigde auteurs. De Amsterdamse rechtbank stelde Lira onlangs in het gelijk en oordeelde dat UPC, Ziggo en Delta al bijna 2 jaar lang inbreuk maken op de aan Lira overdragen auteursrechten van schrijvers, door zonder hun toestemming televisieprogramma’s en films aan hun abonnees aan te bieden.

De rechter heeft de partijen negentig dagen de tijd gegeven om in overleg een eventuele nieuwe overeenkomst te sluiten. Als dit niet lukt, kan Lira zo nodig de openbaarmaking van de door Lira vertegenwoordigde werken verbieden. De omvang van de geleden schade dient vastgesteld te worden in een aparte schadestaatprocedure.

LIRA is inmiddels, samen met de organisaties van regisseurs en acteurs, in gesprek met kabelbedrijven en omroepen, om tot goede afspraken te komen. Meer informatie over het vonnis vindt u hier

 

Uitkering 2014

Gezien de tijd die onderhandelingen en de afwikkeling van het vonnis nemen, is het niet ondenkbaar dat Lira voor het einde van het jaar 2014 de licentievergoedingen over het laatste kwartaal van 2012 en over 2013 nog niet van de veroordeelde kabelmaatschappijen heeft ontvangen. Hierdoor kan de repartitie niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

Buiten de ontvangen licentievergoedingen van de kabelmaatschappijen bestaat het budget voor een kabeluitkering ook uit gelden ontvangen uit het buitenland, leenrecht-videogelden, leenrecht-audiogelden, vrijval van kabelgelden uit oudere jaren en eventueel geïncasseerde gelden voor video-on-demand-diensten.

Het bestuur van Stichting Lira heeft besloten om deze gelden dit jaar toch in verdeling te brengen onder het traditionele Lira-repertoire (werken die door of in opdracht van Nederlandse omroepen via een substantiële investering zijn geproduceerd, bewerkt, vertaald of ondertiteld). Er zal dit jaar dus wél een kabeluitkering over 2013 plaatsvinden, maar vooralsnog slechts met een fractie van het reguliere budget. Wij hopen hiermee de schrijvers zo goed mogelijk tegemoet te komen en hopen uiteraard op een vlotte hervatting van de kabeluitkeringen op een niveau dat recht doet aan Lira’s vertegenwoordigde repertoire.

SB