editie 40 / mei 2013

Kabelgelden voor freelance-journalisten

Goed nieuws voor de bij Lira aangesloten journalistieke (audio)visuele makers: Lira start dit jaar met de uitkeringen van kabelvergoedingen over 2011 en 2012.

Tot 2009 werden journalistieke radio- en televisieschrijvers vertegenwoordigd door Stichting Nieuwswaarde. Stichting Nieuwswaarde, in 2009 samengegaan met Lira, ontving nooit kabelgeld voor de freelance-journalisten die zij vertegenwoordigden. Vanaf het samengaan van beide stichtingen heeft Lira zich sterk gemaakt voor een vergoeding voor de journalistieke programmamakers van gescripte werken. 

De gesprekken over zo’n vergoeding vonden plaats in een breder verband met het Collectief van Rechthebbenden dat tot 1 oktober 2012 kabelgeld ontving van distributeurs voor de door het Collectief vertegenwoordigde groepen van rechthebbenden: scenarioschrijvers, regisseurs, beeldmakers, producenten, componisten, tekstdichters, muziekuitgevers, uitvoerende musici en kunstenaars.
 

Een bescheiden som geld

Voor de periode 2011 en 2012 tot 1 oktober heeft Lira een aandeel uit de kabelgelden ontvangen dat in bescheiden mate een som geld voor freelance journalisten bevat en voor binnen- en buitenlandse schrijvers van speelfilms, documentaires en animatie (die laatsten werden voorheen vertegenwoordigd door Agicoa/Vevam). 

Lira heeft daarom voor de betreffende periode een addendum op de kabelrepartitiereglementen gemaakt, op grond waarvan wij zullen uitkeren voor het nieuwe (ook journalistieke) gescripte repertoire.

Vanaf 1 oktober 2012 ontvangt Lira geen kabelgeld meer. Met het Rechthebbendencollectief is geruime tijd onderhandeld met omroepen, kabelexploitanten en andere aanbieders van televisiepakketten verenigd in RoDAP. Doel van de onderhandelingen was om te komen tot een regeling voor de vergoeding van auteurs voor het gebruik van hun werken op de Nederlandse radio en televisie, via uitzending gemist en door video-on-demand diensten. Die onderhandelingen zijn eind 2012 gestrand. Lira heeft de grootste kabelaars (UPC, Ziggo en Delta) inmiddels gedagvaard om de vergoedingen voor de rechthebbenden die wij vertegenwoordigen, veilig te stellen. 
 

Opgave doen van uw werken

Lira zal op korte termijn de bij ons bekende aangesloten scenaristen, vertalers en journalisten een uitnodiging sturen om opgave te doen over de werken die zij hebben gemaakt voor radio en/of televisie en die zijn uitgezonden tussen 1 januari 2011 en 30 september 2012. Wij kunnen alleen maar kabelgeld verdelen onder auteurs die zich daadwerkelijk bij ons hebben aangesloten. Bent u journalist, schrijft u voor radio en televisie en hebt u zich nog niet aangesloten bij Lira? Dan kunt u dat op eenvoudige wijze alsnog doen via onze website.

HV