editie 40 / mei 2013

Berichten van het bureau

Regionaal Archief Leiden

Sinds enkele jaren heeft het Regionaal Archief Leiden (RAL) een groot krantenarchief online staan. Daarbij zijn de auteursrechten van freelance makers die door Lira worden vertegenwoordigd, niet netjes geregeld. Lira heeft de afgelopen jaren samen met Pictoright (de organisatie voor visuele makers) getracht om tot een oplossing te komen met het RAL.

In maart 2012 zijn Lira en Pictoright al gestart met de voorbereidingen van een gerechtelijke procedure tegen het RAL. De gemeente Leiden verzocht ons toen om in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een ‘mantelovereenkomst’ voor gemeentelijke archieven, en zegde toe zich daarbij na totstandkoming te zullen aansluiten. Wij hebben de dagvaarding daarom destijds opgeschort. Inmiddels is gebleken dat de VNG geen verkenning van de mogelijkheden wilde starten. Ook daarop volgende correspondentie met het College van B&W van de gemeente Leiden heeft tot onze teleurstelling niet tot een oplossing geleid. 

Nu na bijna twee jaar overleg nog steeds geen regeling tot stand is gekomen en het RAL nog altijd werken van freelancers openbaar maakt zonder de wettelijk vereiste toestemming, hebben Lira en Pictoright besloten om naar de rechter te stappen.

HV
 

Wanneer boektitels opgeven?

Net verschenen of in de toekomst te verschijnen boeken hoeft u niet aan Lira op te geven. Deze ‘spoelen’ vanzelf in via de gegevens van de Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD) die wij ontvangen. Als het boek een half jaar na verschijning nog niet op de webportal bij uw werkenbeheer te vinden is, dan kunt u het werk alsnog opgeven. Het is dan raadzaam om geen spaties of streepjes in de EAN of ISBN te gebruiken; het weglaten daarvan zorgt voor een (nog) snellere afwikkeling van uw opgave in het Lira-bestand.

Vertalers en bewerkers raden wij aan om goed te controleren in de portal of hun hoedanigheid (en het daaraan gekoppelde aandeel) juist is weergegeven. Als dit niet het geval is, kunt u ons dat laten weten via de portal of per e-mail. Lira’s medewerkers kunnen voor u op verzoek de juiste hoedanigheid en het juiste percentage koppelen aan de boektitel.

MvD
 

Lira, Pictoright, KB: akkoord over online tijdschriftenarchief


Vorig jaar kondigde de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan tijdschriften uit de periode 1850-1940 te willen gaan digitaliseren en online ter beschikking te stellen. Mede door de ouderdom van het materiaal overwoog de KB om daaraan een zogenoemde opt-out regeling toe te voegen.

Na goed overleg is er nu tussen Lira, Pictoright en de KB een overeenkomst voor het online tonen van deze tijdschriften tot stand gekomen die recht doet aan ieders belang. De KB verkrijgt van Lira en Pictoright een licentie om zonder kosten voor de gebruiker online toegang te geven tot de artikelen en illustraties in de tijdschriften.

Hoe omvangrijker de collecties zijn die erfgoedinstellingen willen digitaliseren, hoe tijdrovender het is om de rechthebbenden op te sporen. Juist om grootschalige digitaliseringsprojecten op gemakkelijke wijze mogelijk te maken, hebben de rechtenorganisaties collectieve regelingen in het leven geroepen. De KB, Lira en Pictoright hebben nu voor de tijdschriften tot 1940 een praktische regeling getroffen, zoals zij dat in 2010 al deden voor de webdienst Historische Kranten van de KB. Dat de KB en de rechtenorganisaties samen de toekomst in willen gaan, is een bemoedigend signaal.

SB
 

Cookies op Lira’s website


Op 5 juni 2012 is de nieuwe cookiebepaling (artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet) in werking getreden. De bepaling heeft als doel om de privacy van de burger op het internet beter te beschermen. De nieuwe wet regelt dat een gebruiker van een website voorafgaand toestemming moet geven voor het plaatsen van cookies. Als de gebruiker geen toestemming geeft voor het plaatsen van (functionele) cookies, is het mogelijk dat een website niet goed werkt. Het is in dat geval niet verplicht om een gebruiker die een cookie weigert, toegang te verlenen tot de website. 

Ook Lira maakt gebruik van cookies om het functioneren van haar website en portal te optimaliseren. Bezoekers van onze website moeten toestemming geven, anders functioneert de website niet goed en is toegang niet mogelijk. Lira heeft hierover enkele vragen ontvangen waarop we graag reageren.  

Lira maakt gebruik van cookies van Google Analytics, een hulpprogramma dat webstatistieken bijhoudt. Met behulp van deze informatie kunnen wij onze site en portal (kosten)efficiënt en gebruiksvriendelijk inrichten. Lira gebruikt de verzamelde gegevens nadrukkelijk niet voor commerciële doeleinden. De gegevens worden bovendien anoniem verzameld en aan Lira gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.

Het is een bekend probleem dat mensen zich eraan ergeren voortdurend de vraag voorgelegd te krijgen of ze akkoord willen gaan met het plaatsen van cookies. Minister Kamp van Economische Zaken heeft inmiddels ook geconstateerd dat de huidige praktijk het gestelde doel ietwat voorbij streeft. In februari 2013 heeft hij daarom aangekondigd dat hij een oplossing aan het uitwerken is om te bereiken dat voor analytische cookies geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd, dit om het gebruiksgemak van het internet voor de burger te verbeteren. 

Lira wacht met belangstelling de ontwikkelingen op dit gebied af. Intussen blijven we ons aan de wet houden en vragen wij uw begrip voor de toestemming die wij van u nodig hebben voor plaatsing van de Google Analytics-cookies.

DV