editie 31 / mei 2010

Personalia

Directiefunctie Cedar BV

Op 1 maart 2010 is drs. Hein van Leeuwen door het bestuur van de aandeelhouderstichting Cedar benoemd tot nieuwe statutair directeur van Cedar BV, tevens directeur van de Stichting Lira. De voorzitter van de benoemende instantie, Kees Holierhoek, stelde op die dag de nieuwe directeur aan de verzamelde medewer­kers voor, en sindsdien is de uit de muziekindustrie afkomstige nieuwe directeur druk bezig zich in te werken in de diverse organisatorische en inhoudelijke aspecten van de zes in Cedar samen­werkende stichtingen.

Van interim-directeur Marianne de Gier is per diezelfde datum afscheid genomen onder dank­zegging voor de door haar aan organisatie, medewerkers en rechthebbenden bewezen diensten.

 

Nieuwe accountmanager Lira

De Stichting Lira heeft per half februari 2010 een nieuwe accountmanager gekregen, mw. Hanneke Verschuur. Zij werkte al bij de Cedar-organisatie en is via een interne sollicitatie­procedure in haar nieuwe functie benoemd. Haar taak is het om voor Lira toe te zien op de activiteiten die binnen de Cedar-organisatie ten behoeve van Lira worden verricht. In die zin kan zij beschouwd worden als de rechterhand van het Lira-bestuur.

KH