editie 31 / mei 2010

Leenrechtrepartitie eind 2009

De verdeling van leenrechtgelden eind 2009 betrof dit keer een relatief hoog bedrag. De verklaring daarvoor is gelegen in een systeemverandering. Op verzoek van de Stichting Leen­recht gingen de diverse verdeelorganisaties van Leenrecht, dus ook Lira, namelijk over tot versnelde uitbetaling van leenrechtgelden. Heel kort gezegd: de claimtermijn -ook wel de verjaringstermijn genoemd- bleef op vijf jaar staan, maar de verdeeltermijn ging naar drie jaar.

Daar lijkt een tegenstrijdigheid in te zitten: geld dat al verdeeld is, zou nog gedurende twee jaar geclaimd kunnen worden. Dat waarschijnlijk niet zo omvangrijke probleem wordt weggewerkt door een gematigde reservering aan te houden voor de periode van twee jaar dat de verdeling voorbij is, maar er nog wel claims kunnen worden ingediend.

Bij de vaststelling van deze termijnen wordt er geteld vanaf het moment dat de gelden door de Stichting Leenrecht van de openbare bibliotheken worden ontvangen. In de praktijk worden in datzelfde jaar de leenrechtgelden door de Stichting Leenrecht aan Lira (en aan andere verdeelor­ganisaties) voor uitbetaling over­gemaakt en -nog steeds in datzelfde jaar- in een eerste voorlo­pige verdelingsronde door Lira onder het overgrote aantal van de schrijvers, vertalers en andere leenrechthebbenden verdeeld.

Uitgekeerde bedragen eind 2009

Netto werd door Lira aan het eind van het jaar 2009 terzake van boekuitleningen aan 10181 relaties (10173 auteurs en 8 zusterorganisaties samen) een bedrag uitgekeerd van netto e. 6.854.095,80.

Daarvan werd aan individuele Nederlandse schrijvers en vertalers (9.476 in getal) en in Vlaanderen woonachtige schrijvers en vertalers wier boeken in de Nederlandse openbare bibliotheken worden uitgeleend (697 in getal) een netto-bedrag uitgekeerd van in totaal e. 6.024.554,70.

Op grond van internationale reciprociteitsovereenkomsten en rechtsregels werd daarbovenop aan 8 zusterorganisaties een bijkomend netto-bedrag uitgekeerd van e. 829.514,43. In verreweg de meeste gevallen betreft het buitenlandse auteurs wier vertaalde boeken door de Nederlandse openbare bibliotheken worden uitgeleend.   

KH

Hoogste uitbetaald bedrag:  77.193,73

Gemiddeld uitgekeerd bedrag:  592,21

Mediaan uitgekeerde bedragen:  59,69

Aantal nieuwe relaties waaraan is uitgekeerd t.o.v. 2008: 1590

 

 

De tien meest uitgeleende titels

 

1. Hoe overleef ik een gebroken hart?

Francine Oomen

2. Hoe overleef ik mijn eerste zoen?

Francine Oomen

3. Hoe overleef ik met/zonder jou?

Francine Oomen

4. Hoe overleef ik mezelf?

Francine Oomen

5. Hoe overleef ik mijn ouders? (En zij mij!)

Francine Oomen

6. Hoe overleef ik (zonder) liefde??

Francine Oomen

7. Lover of loser

Carry Slee

8. Harry Potter en de halfbloedprins

J.K. Rowling

9. Hoe overleef ik de brugklas?

Francine Oomen

10. Blauwe plekken

Felix Faure de Vries

 

De tien meest uitgeleende auteurs

1. Francine Oomen

2. Jacques Vriens

3. Carry Slee

4. Paul van Loon

5. Gerda van Wageningen

6. J.K. Rowling

7. Dan Brown

8. Esther Verhoef

9. Maeve Binchy

10.Maren Stoffels

KH