editie 31 / mei 2010

Berichten en adviezen van het bureau

Lira Online Inbreuk Speurder niet langer actief

In de afgelopen jaren heeft Lira op het gebied van Nieuwe Media voor haar aangeslotenen meerdere nieuwe diensten ontwikkeld. Één van deze nieuwe diensten was de Lira Online Inbreuk Speurder (LOIS) die in 2009 werd geïntroduceerd.

Met de opkomst van digitale media is het kopiëren van andermans werk een stuk eenvoudiger geworden. Terwijl enkele jaren geleden teksten nog handmatig moesten worden overgeschreven of  getypt, volstaat vandaag de dag een simpele muisklik om te >knippen= en te >plakken=. Op internet vindt dan ook op grote schaal schending van het auteursrecht plaats. Dit kan variëren van het overnemen van een heel artikel op een weblog zonder bronvermelding tot het zonder toestemming publiceren van (delen) van auteursrechtelijk beschermde teksten. Om het steeds groter wordende probleem van deze online-inbreuken op het auteursrecht het hoofd te bieden, zijn er inmiddels meerdere software programma's ontwikkeld die e plagiaat gemakkelijk kunnen opsporen. Deze programma's zijn vaak ontstaan vanuit het onderwijs, waar docenten zoeken naar mogelijkheden om plagiaat op te sporen in de aangeleverde werkstukken. Maar ook voor journa­listen en andere schrijvers is het natuurlijk van levensbelang om op de hoogte te zijn van ongeoor­loofd gebruik van hun teksten.

Met LOIS   een plagiaat-opsporingsprogramma   bood Lira auteurs de mogelijkheid om hun eigen teksten te vergelijken met andere teksten op internet en op die manier ongeautoriseerde online verspreiding van hun werk op te sporen.

Eind 2008 introduceerde de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een soortgelijke dienst via haar website www.nvj.nl: de Plagiaatopsporingsdienst.

Recent heeft Lira het gebruik van LOIS gemeten. Uit deze evaluatie bleek dat sinds de introductie van deze dienst vorig jaar op www.lira.nl, hiervan niet of nauwelijks gebruik is gemaakt. Misschien omdat een belangrijke doelgroep   de journalisten   gebruik maakte van de NVJ Plagiaatopsporingsdienst. Misschien ook omdat veel auteurs in hun speurtocht naar plagiaat van hun werk gebruik maken van de goedkoopste en meest eenvoudige software programma's die daarvoor geschikt zijn: zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google. Als een auteur een deel van zijn tekst intypt bij Google, dan verschijnen automatisch de sites in beeld waarop dit fragment voorkomt.

Omdat de kosten van het in stand houden van LOIS niet onaanzienlijk zijn en omdat blijkt dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van deze dienst, heeft Lira besloten om te stoppen met het aanbieden van LOIS. Niet omdat Lira het belang van e plagiaat onderschat   integendeel, Lira zal vanzelfsprekend onverminderd blijven opkomen voor de rechten van auteurs. Maar daarnaast houdt Lira een verantwoorde besteding van de financiële middelen in het oog, in het belang van al onze aangeslotenen.

Mocht u als auteur toch ongeoorloofd gebruik van uw werk constateren en bent u van plan om daartegen stappen te ondernemen, dan is het in veel gevallen raadzaam om vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Als aangeslotene van Lira heeft u toegang tot de Stichting Rechtshulp Auteurs. Heeft u behoefte aan overleg, praktische adviezen of voorbeeldbrieven, dan kunt u contact opnemen met Lira. Wij helpen u graag verder.

HV