editie 29 / september 2009

Vooraankondiging

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2009 zullen in Utrecht de elfde Literaire Vertaaldagen worden gehouden. Het thema van het symposium op de vrijdag is dit jaar 'Leren vertalen   vertalen leren: de pedagogiek van het vertalen'. Centraal zal de vraag staan hoe het in een allengs vergrijzende vertalerswereld gesteld is met de aanwas van nieuw talent en hoe deze aanwas optimaal kan worden bevorderd.

Het onderwerp zal van beide kanten worden belicht door ervaringsdeskundigen, dus zowel door vertaaldocenten als door vertalers die met enigerlei vorm van vertaalopleiding ervaring hebben opgedaan. Tot besluit van het symposium zal met alle sprekers een evaluerend tafelgesprek plaatsvinden en het publiek met hen van gedachten kunnen wisselen.

Op de zaterdag vinden gewoontegetrouw de vertaalworkshops plaats. Naast de gebruikelijke workshops (Frans Nederlands, Duits Nederlands, Engels Nederlands, Italiaans Nederlands, Spaans Nederlands en Nederlands Frans, Nederlands Duits en Nederlands Engels) worden dit jaar een 'bijzondere' workshop Nederlands Spaans en Zweeds Nederlands georganiseerd. Wie in de bestanden van de werkgroep Vertalers van de (Nederlandse) Vereniging van Letterkundigen en het Nederlands Literair Productie  en Vertalingenfonds is opgenomen, ontvangt automatisch een inschrijvingsformulier. Overige belangstellenden kunnen zich wenden tot het Vertalershuis Amsterdam, Van Breestraat 19, 1071 ZE Amsterdam, e mail vertalershuis@nlpvf.nl. De inschrijfformulieren zullen medio september worden rondgestuurd en tegelijkertijd worden gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren (www.fondsvoordeletteren.nl en www.fondsvoordeletteren.be) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of van het literair vertalen hun beroep willen maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Lira, het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie  en Vertalingenfonds/Vertalershuis Amsterdam, de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en de Nederlandse Taalunie. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

RV