editie 29 / september 2009

Vertalersvakschool

Op 26 juni j.l. kregen de eerste 14 afgestudeerden van de VertalersVakschool te Amsterdam hun diploma uitgereikt. Dit gebeurde uit handen van de schoolleiders Molly van Gelder en Fedde van Santen, bijgestaan door bestuursvoorzitter Martine Vosmaer, tijdens een feestelijke bijeenkomst die meteen het afscheid van gebouw d'Bruynvis aan de Keizersgracht betekende. Samen met de Schrijversvakschool Amsterdam vond de VVs hier de afgelopen jaren onderdak bij Fontys, maar dat gaat het pand verlaten.

Met aanloopsteun van het Lirafonds biedt de VertalersVakschool, opgericht door de literaire vertalers zelf, een 2jarige deeltijdopleiding literair vertalen aan. Het uitgangspunt is prak­tisch: literair en ambachtelijk zijn de trefwoorden. De vertaaldocenten zijn zonder uitzondering zelf als literair vertaler werkzaam. Ze staan met beide benen in de praktijk en hebben een grote ervaring met literaire teksten.

De opleiding bestaat uit een basisjaar en meesterjaar. Het 1e jaar wordt afgesloten met een grondige evaluatie en een bindend advies. Het 2e jaar behelst gespecialiseerde vertaalworkshops, masterclasses en mentoraten, opdat de studenten een niveau bereiken waarop ze zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen.

De studenten die de opleiding als eersten voltooiden waren als volgt over de aangeboden talen verdeeld:

7 Engels
1 Frans
2 Duits
1 Italiaans
3 Spaans

Aan de pilot (januarijuli 2007) begonnen destijds 40 cursisten, van wie er 25 naar het 1e jaar van de opleiding doorstroomden. Aangevuld met nieuwe cursisten begonnen aan dat 1e jaar (september 2007 juli 2008) in totaal 47 studenten, van wie er 28 overgingen naar het 2e jaar. Daarmee volgden in het 2e seizoen (oktober 2008 juli 2009) in totaal 79 studenten de opleiding.

Van de afgestudeerden zijn er al 7 als vertaler aan de slag: 5 Engels, 1 Frans, 1 Duits. De "Spanjaarden" hebben gezamenlijk korte verhalen gepubliceerd in het tijdschrift Lava en 2 van hen zijn al aan een opdracht begonnen. In september hopen nog 4 mensen af te studeren. Voor 2009 2010 hebben zich inmiddels 43 nieuwe cursisten aangemeld, terwijl er 30 naar het 2e jaar doorgaan. Hiermee komt het totaal aantal studenten in het aanstaande seizoen op 73.

De opzet van de VertalersVakschool blijft om na de tijdelijk door het Lirafonds ondersteunde aanloopperiode zelfvoorzienend te worden, deels eventueel nog met enige steun van de Letteren­fondsen, die zich immers hebben gecommitteerd aan het bestaan van een goede vertaalopleiding in Nederland.

RV