editie 29 / september 2009

Berichten en adviezen van het bureau

Audioboeken

Audioboeken zijn er in twee soorten: speciaal voor visueel gehandicapten vervaardigde gesproken boeken (ook wel daisy roms genoemd) en luisterboeken die met gewone commerciële intenties worden uitgegeven.

Voor de uitleen van gesproken boeken en luisterboeken zijn twee onderscheiden tarieven vastgesteld. Dat is gebeurd binnen de StOL, de onderhandelingsstichting waarin rechthebbenden en betalingsplichtigen onder voorzitterschap van een onafhankelijke arbiter tariefafspraken met elkaar maken. Op grond van die afspraken wordt er door de Stichting Leenrecht ook daadwerke­lijk jaarlijks voor beide categorieën van uitleningen geld geïncasseerd. Dus ook voor de gesproken boeken die primair voor visueel-gehandicapten zijn bedoeld.

Het betreffende geld wordt jaarlijks ook verdeeld, maar die verdeling kan alleen met succes plaats hebben als auteurs van hun gesproken boeken en bij voorkeur ook van hun luisterboeken via aanvullende meldingen op de controlespecificaties aan Lira de daarvoor benodigde gegevens aandragen.

Het bureau van Lira adviseert u dan ook, als werk van u als gesproken boek of als luisterboek in bibliotheken aanwezig is, daarvan opgaaf te doen aan Lira.

KH