informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 29 / september 2009

Leenrechtrepartitie eind 2009

Eind 2009 komt er bij Lira een verdeling van leenrechtgelden aan met een speciaal randje. Op verzoek van de Stichting Leenrecht gaan de verdeelorganisaties van Leenrecht, dus ook Lira, over tot vervroegde uitbetaling van leenrechtgelden. Heel kort gezegd: de claimtermijn -ook wel de verjaringstermijn genoemd- blijft op vijf jaar staan, maar de verdeeltermijn gaat naar drie jaar.
lees meer

Journalistieke repartities 2009

Het jaar 2009 is het eerste jaar dat de uitkering van auteursrechtelijke gelden aan journalisten onder de verantwoordelijkheid van Lira valt sinds het samengaan van Nieuwswaarde met Lira. Op 23 januari 2009 plaatsten betrokken partijen, te weten Stichting Nieuwswaarde, Stichting Lira en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), hun handtekening onder een overeen­komst waarin het samengaan een feit werd.
lees meer

Invoering nieuw aansluitingscontract

lees meer

Lira's jaarvergadering juni 2009

Op 6 juni vond in De Industrieele Groote Club te Amsterdam Lira's jaarvergadering van aangeslotenen plaats. Voorzitter Kees Holierhoek begroette in het bijzonder de nieuwe aan­ge­slotenen die na het samengaan met de Stichting Nieuwswaarde Lira zijn komen versterken.
lees meer

Besluiten en mededelingen van het Lira-bestuur

lees meer

Babylonisch feest

In juni was ik een week te gast in Rotterdam tijdens het Poetry International festival, waar ik een aantal programma's mocht presenteren, een lezing over een vertaling zou verzorgen en een Palestijnse dichter ging interviewen. Gedurende die week schreef ik op mijn weblog een verslag van mijn belevenissen, waaruit ik u hier een bloemlezing geef.
lees meer

Lira-dag van de literaire vertaling

Als onderdeel van het veertigste Poetry International Festival vond onder het motto Het gedicht als kameleon op 17 juni in de Rotterdamse Schouwburg de "Lira‑dag van de literaire vertaling" plaats.
lees meer

Gouden Strop 2009

Op 2 juni 2009 werd in de Amsterdamse Melkweg met de uitreiking van De Gouden Strop de Maand van het Spannende Boek geopend. Eregast tijdens The Power of Plots ‑ de Avond van het Spannende Boek ‑ was Esther Verhoef, auteur van het geschenkboek Erken mij. Op het internationale podium werden de bestsellerauteurs Simon Beckett, Kate Summerscale, Stuart MacBride en Roslund & Hellström geïnterviewd.
lees meer

Vertalersvakschool

Op 26 juni j.l. kregen de eerste 14 afgestudeerden van de VertalersVakschool te Amsterdam hun diploma uitgereikt. Dit gebeurde uit handen van de schoolleiders Molly van Gelder en Fedde van Santen, bijgestaan door bestuursvoorzitter Martine Vosmaer, tijdens een feestelijke bijeenkomst die meteen het afscheid van gebouw d'Bruynvis aan de Keizersgracht betekende. Samen met de Schrijversvakschool Amsterdam vond de VVs hier de afgelopen jaren onderdak bij Fontys, maar dat gaat het pand verlaten.
lees meer

Vooraankondiging

lees meer

Berichten en adviezen van het bureau

lees meer

Personalia

lees meer

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colofon

lees meer