editie 23 / september 2007

Mededelingen van het Lira-bestuur

Afscheid van Nelleke van Maaren

Het Lira-bestuur heeft tijdens de jaarvergadering 2007 afscheid genomen van vice-voorzitter Nelleke van Maaren die vanaf 1990 bestuurlijk bij Lira betrokken is geweest en vele jaren de functie van secretaris heeft vervuld.

Uit erkentelijkheid voor haar zeventien jaar van actieve dienst is haar tijdens een te harer ere gehouden diner de Lira-speld uitgereikt, een sieraad ontworpen en gemaakt door mw. Elsbeth Baarslag, edelsmid te Amsterdam.

Nelleke van Maaren heeft grote verdiensten voor Lira gehad. Tijdens het afscheid is daaraan terecht veel aandacht besteed.

Ook aan haar lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Rechtshulp Auteurs is met haar vertrek een eind gekomen. Maar ongetwijfeld zal ze zich nog vaak met het wel en wee van vooral haar geliefde vertalers bemoeien.

Wij wensen haar en haar echtgenoot Rudi een mooie tijd in Norfolk, Engeland, en Amsterdam toe.

Herschikking en uitbreiding bestuur Lira

In verband met het vertrek van vice-voorzitter Nelleke van Maaren heeft Lira-bestuurder Tijs van den Boomen in het bestuur haar plaats als vice-voorzitter overgenomen.

Tijdens de jaarvergadering is daarnaast Tsead Bruinja op voordracht van VSenV benoemd tot lid van het Lira-bestuur.

Rien Verhoef werd tijdens diezelfde vergadering herbenoemd als Lira-bestuurder, i.c. penningmeester, en wel als rechtstreeks gekozen vertegenwoordiger van de aangesloten auteurs.

Tot slot deed Maria Genova, lid van het bestuur van Stichting Nieuwswaarde, haar intrede in het Lira-bestuur als assessor namen Stichting Nieuwswaarde.

Voor de actuele samenstelling van het Lira-bestuur: zie de rubriek ‘Bestuur en bureau van Lira’ aan het slot van dit Lira Bulletin.

Lira herkozen in het CISAC-bestuur

Tijdens de General Assembly van de internationale koepel van collectieve beheersorganisaties CISAC die op 1 juni 2007 in het Brusselse Sheraton-hotel plaats vond, is Lira herkozen in het CISAC-bestuur. Net als in de vorige zittingsperiode zal de bestuurszetel bezet worden door André Beemsterboer, directeur van Lira. Opvallend vooral is het feit dat Lira zoveel stemmen kreeg dat het op de lijst van 20 gekozen organisaties de 10e plaats innam.

KH