editie 23 / september 2007

Berichten en adviezen van het bureau

Hulp bij inbreuk op internet

Onlangs is Dorothée Albers aangesteld als beleidsmedewerker nieuwe media bij het bureau van Stichting Lira. Dorothée is niet alleen de projectleider voor het webwinkelproject, maar zal ook op andere gebieden met hand en tand de belangen van onze aangesloten in de digitale arena verdedigen.

Wordt uw werk zonder uw toestemming op het internet verspreid en heeft u Lira voor online verspreiding gemachtigd? Dan zullen wij voor u optreden om de inbreuk te doen staken en de inbreukmakers zo mogelijk te beboeten.

‘Goedbedoelde’ verzamelwoede, gekoppeld aan een internethobby en interesse voor literatuur, is vaak een vrijbrief voor allerlei soorten piraterij. Lira komt leesclubjes tegen die volledige poëziebundels overtikken en op het internet zetten. Of liefhebbers van het hoorspel, die een volledige bibliotheek ter download aanbieden. Notabene zelfs van hoorspelen die gewoon als cd in de reguliere verkoop zijn, waardoor de schrijver zijn royalty’s misloopt.

Maar niet alleen amateurs, ook organisaties of professionele opdrachtgevers menen vaak zonder toestemming van (laat staan een vergoeding aan) de auteur werk op hun website te mogen plaatsen. Lira wil graag optreden om deze inbreuk een halt toe te roepen.

De aanpak die wij hanteren verschilt naar gelang de aard, de ernst en de schaal van de inbreuk. Bij amateurs zal vaak een boze brief van een van onze juristen volstaan. Bij grootschalige illegale verspreiding, of als er commerciële belangen met de inbreuk gemoeid zijn, zullen wij een hardere lijn kiezen en een schadeclaim voor u indienen.

Wilt u meer informatie over deze nieuwe dienstverlening van Lira, of wilt u ons inschakelen om een inbreuk te beëindigen, neem dan contact op met Dorothée Albers via: dorothee.albers@cedar.nl.

SvR

Kabelgeld voor uitzendingen op de Duitse omroepen

Het Lira-bureau is op zoek naar Nederlandse (scenario-)schrijvers wier werk is uitgezonden op de Duitse Publieke Omroep (WDR, ZDF & ARD). Is werk van uw hand daar uitgezonden, laat het ons weten. Er is structureel kabelgeld beschikbaar voor deze groep schrijvers en wij zouden graag beter inzicht willen krijgen in welke werken van welke auteurs bij onze oosterburen zijn uitgezonden.

SvR