informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 23 / september 2007

Lira's jaarvergadering 2007

Op zaterdag 2 juni werd in Sociëteit De Industrieele Groote Club te Amsterdam Lira’s jaarvergadering voor aangeslotenen gehouden. Voorafgaand hieraan vonden in hetzelfde gebouw aan de Dam ook de jaarvergaderingen plaats van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en haar afdelingen, de Vereniging van Letterkundigen, het Netwerk Scenarioschrijvers en de FreeLancersAssociatie. Het geheel werd besloten met een borrel en buffet, en net als vorig jaar, toen de bijeenkomst ter gelegenheid van Lira’s twintigjarig bestaan een feestelijk karakter had, bleek deze opzet een bemoedigend aantal aangeslotenen te trekken.

Lira's webwinkel

Aspecten van de pilot toneelteksten

Toneelteksten aanbieden via een webwinkel confronteert alle betrokkenen met vragen. En dat is ook precies de bedoeling van deze pilot. Ik noem er slechts een beperkt aantal.

Oudedagsvoorziening P.C. Boutensfonds

voor het jaar 2008: aanmelden voor 15 september 2007, inschrijving voor 1 oktober 2007 Het P.C. Boutensfonds, bestuurd door vertegenwoordigers van de VSenV en de Stichting Lira, heeft tot doelstelling: het bevorderen van oudedagsvoorzieningen voor professionele schrijvers en vertalers.

Mededelingen van het Lira-bestuur

Lira-Fonds: nieuw beleid

Frank Ketelaar winnaar van de Lira-Scenarioprijs 2007

Juryvoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven maakte op donderdag 24 mei in een overvolle zaal in het West- Indisch Huis te Amsterdam bekend dat scenarist Frank Ketelaar de winnaar was van de Lira Scenarioprijs 2007.

Juryrapport Lira-scenarioprijs 2007

De Lira Scenarioprijs 2007 is bestemd voor een schrijver van een Nederlandstalig scenario dat zijn televisie-première kreeg in de jaren 2003 tot en met 2006 bij een van de Nederlandse publieke of commerciële televisiezenders. Die ruime omschrijving stelde de jury voor een eerste, verheugend probleem, namelijk de kwantiteit. Verheugend, want drama is een van de belangrijkste programmavormen, waarbij televisie niet alleen doorgeefluik is van kunst, cultuur en amusement maar zelf schepper daarvan. Goed tv-drama zal daarom altijd een prioriteit moeten zijn, zeker bij de publieke omroep.

Vertalersvakschool

‘De VertalersVakschool bestaat dankzij subsidie van Stichting Lira’, staat er op de site van deze nieuwe ‘Opleiding literair vertaler – van gezel tot meester’ te Amsterdam. De school, opgericht door literaire vertalers, wil mensen in de gelegenheid stellen ‘om zich gedurende een langere periode achtereen in het vak van literair vertaler te bekwamen.’

Gouden Strop 2007

Op 20 juni werd tijdens The Power of Plots – Avond van het Spannende Boek in de Amsterdamse Melkweg de Gouden Strop uitgereikt. Lira is hoofdsponsor van deze prijs, die ook wordt ondersteund door The Read Shop, een samenwerkingsverband van zo’n 150 Nederlandse boekhandels. De prijs is een initiatief van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs en bestaat uit e.10.000,-- en een sculptuur van beeldhouwster Judith Vásquez.

Berichten en adviezen van het bureau

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

Allereerst willen de medewerkers van Stichting Lira u, de lezers van het Lira Bulletin, weer hartelijk bedanken voor de vele reacties op de vorige rubriek 'GEZOCHT'. Erg fijn dat u elke keer de moeite neemt om te reageren. Door uw tips hebben wij weer een groot aantal gezochte auteurs en vertalers (of hun erven) uit de lijst van Bulletin 30 kunnen opsporen, waardoor Lira deze rechthebbenden weer kan verblijden met een beduidend bedrag aan leenrechtvergoeding, variërend van enkele honderden tot duizend euro of meer.

Over de rubriek 'Gezocht'

Gezocht is het sluitstuk van de 'brengplicht', de taak die Lira zich stelt om - binnen redelijke grenzen - iedereen die aanspraak op leengeld maakt te geven wat hem toekomt. Voor sommige lezers van het Lira Bulletin is de rubriek niets minder dan een sportieve uitdaging. Het bureau krijgt dan ook van tijd tot tijd verrassende reacties. En trouwens ook wel verontwaardigde, zo in de trant van: 'Hoe is het nou toch mógelijk dat jullie deze beroemde dichteres niet kennen?' Maar hoe onnozel dit soms ook mag staan, vaak is het dat toch niet.

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Colofon