editie 22 / mei 2007

Mededelingen van het Lira-bestuur

- Het Lira-bestuur heeft met een diner op 12 december 2006 afscheid genomen van vice-voorzitter Willem Capteyn die vanaf het begin in 1986 bij Lira betrokken is geweest en vele jaren de functie van vice-voorzitter heeft bekleed. Voor zijn twintig jaren van actieve dienst is hem tijdens dat diner de Lira-speld uitgereikt, een sieraad ontworpen en gemaakt door mw. Elsbeth Baarslag, edelsmid te Amsterdam. 

Willem Capteyns grote verdiensten voor Lira zijn bekend. Tijdens het afscheid is daaraan en aan de ondersteunende rol van zijn echtgenote veel aandacht besteed.

Als penningmeester van het Contractenbureau blijft hij bij het wel en wee van zijn scenarioschrijvers betrokken.

- In verband met het vertrek van vice-voorzitter Willem Capteyn heeft mw. Nelleke van Maaren  in het bestuur zijn plaats als vice-voorzitter overgenomen.  Op zijn beurt is het Lira-bestuurslid Robert Alberdingk in haar plaats secretaris geworden.

- Lira heeft zo’n twintig jaar met de bekende huisstijl gewerkt. Begin 2007 is op initiatief van Lira’s nieuwe accountmanager Schelte van Ruiten met instemming van het bestuur en de directie besloten Studio Dumbar te Rotterdam opdracht te geven een nieuwe huisstijl te ontwerpen. De eerste resultaten van die vernieuwing zullen worden gepresenteerd in het kader van de uitreiking van de Lira Scenarioprijs 2007 die op 24 mei 2007 in het West-Indisch Huis te Amsterdam plaats zal vinden. Geleidelijk aan zal nog dit jaar die nieuwe huisstijl zichtbaar worden in alle Lira-producten, van het visitekaartje van bestuur, directie en personeel tot in het Lira Bulletin, en van de nieuwe Lira-website tot in het correspondentiepapier.

KH