editie 22 / mei 2007

Colofon

 Dit is een uitgave van de Stichting Lira,

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 023 - 799 78 06

Fax: 023 - 799 77 00

E-mail: lira@cedar.nl

Website: www.lira.nl
Website toneel: www.liratheaterteksten.nl
Website jaarverslag: www.lira.nl/Over-Lira/Jaarverslag

Redactie: 
Nelleke van Maaren
Schelte van Ruiten

Kees Holierhoek (eindredactie)

Tekstbijdragen:
Dirk Van der Maelen (fractieleider sp.a in het Belgische parlement)

Fotografie:
Gerrit SernĂ©    

   Illustraties:
   Ram Katzir

   Ontwerp: 
   Rutger Fuchs, Amsterdam