editie 22 / mei 2007

Berichten en adviezen van het bureau

- Stand van zaken Max


Het bouwen en programmeren van ons nieuwe automatiseringssysteem MAX is inmiddels alweer enige tijd achter de rug. Getronics heeft een aantal weken geleden een voorlopige omgeving opgeleverd welke we uitvoerig aan het testen zijn door MAX alle mogelijk denkbare procedures te laten uitvoeren, waarna we controleren of alles naar wens wordt verwerkt. Vooralsnog ziet de nieuwe ict-omgeving er erg goed uit. 

Daarnaast moesten natuurlijk ook alle gegevens in het oude systeem overgezet worden naar het nieuwe. Deze conversie moet uiteraard uitvoerig nagekeken worden vooraleer we deze nieuwe database gaan gebruiken voor onze werkzaamheden. De gegevens er in zijn immers de basis voor al onze repartities.

We zijn erg hoopvol gestemd over de ontwikkelingen tot nog toe. Naar verwachting zal in april de knop definitief ‘om’ gaan en is de implementatie van MAX een feit.

SvR

- Afsluiten oude jaren Leenrecht

In 2006 zijn er extra inspanningen geweest om rechthebbenden van ‘oude jaren’ op te sporen. Dit heeft ondermeer geresulteerd in een groot aantal buitenlandse rechthebbenden (Engelsen, Ieren en Amerikanen) die we hun rechtmatige leenrechtvergoeding hebben kunnen uitbetalen, maar ook nagenoeg alle Nederlandse schrijvers die nog aanspraak konden maken op een substantiële leenrechtvergoeding hebben wij inmiddels opgespoord en de vergoedingen uitbetaald die nog voor hen gereserveerd stonden.

Het reglement van leenrecht voorziet in een reservering voor de tijdsduur van maximaal vijf jaar. Leenrechtgelden zijn tot vijf jaar na de datum waarin de uitlening heeft plaatsgevonden claimbaar door de rechthebbenden. Tot nog toe is deze stelregel niet heel stringent toegepast, waardoor er nog reserveringen waren voor leenrechtgelden van de jaren 1997 tot en met 2001. Gezien het grote succes van de opsporingsacties van vorig jaar is het bestuur van mening dat LIRA alles waartoe ze redelijkerwijs in staat was, heeft ondernomen om de rechthebbenden voor de oude jaren (die eigenlijk al hadden moeten vrijvallen) op te sporen. 

Vanaf heden gaat de stelregel van het ‘vijf jaar lang claimbaar zijn’ stelselmatig toegepast worden, waardoor er elk jaar één jaar wordt afgesloten voor claims. De gelden die voor dat af te sluiten jaar resteren worden toegevoegd aan de lopende leenrechtrepartitie van dat jaar. Hierdoor kunnen tevens dalingen die de komende tijd te verwachten zijn in de hoogte van de incasso opgevangen worden, waardoor het bedrag dat wij uitkeren aan onze rechthebbenden de komende jaren op het huidige niveau gehandhaafd kan blijven.

SvR

- Buitenlandse leenrechtgelden voor Nederlandse auteurs

Ondanks dat er al enige jaren wederkerigheidscontracten bestaan met diverse landen, is de geldbeweging naar onze zin nog niet altijd wederkerig genoeg. Het is in het verleden niet altijd gelukt om voor onze (Nederlandse) aangeslotenen de gelden te claimen voor uitleningen in buitenlandse bibliotheken. Hier willen we graag verandering in brengen.

We hebben enige tijd terug Talitha van Hattem aangenomen die zich specifiek gaat bezig houden met de contacten met buitenlandse zusterorganisaties voor werken van Lira-aangeslotenen. Talitha is 25 jaar en heeft MER gestudeerd (Management Economie en Recht). 

Het eerste land waar wij onze pijlen op richten, is Duitsland. Het Duits is een belangrijk taalgebied voor Nederland en wij verwachten dat veel van onze aangeslotenen veelvuldig worden uitgeleend in de Duitse bibliotheken. Komende tijd bouwen wij een archief op van zoveel mogelijk werken die (mogelijk) uitgeleend worden in de bibliotheken aldaar en dan gaan we voor deze werken een claim indienen bij VG Wort. 

Is uw werk vertaald in het Duits? Laat het Talitha weten. 

Voor opgave van titels (incl. Duitse titel, oorspronkelijke titel, ISBN, uitgever, jaar van uitgave en namen van de schrijvers, vertalers, bewerkers, etc) mail naar: talitha.van.hattem@cedar.nl

SvR