editie 22 / mei 2007

Agenda

- Repartitie data 2007

Thuiskopie 2003 - tweede kwartaal 2007
Thuiskopie 2004 - derde kwartaal 2007
Na-repartitie Leenrecht 2006 - derde kwartaal 2007
Kabel 2006 - derde kwartaal 2007
Thuiskopie 2005 - vierde kwartaal 2007   
Leenrecht 2007- vierde kwartaal 2007   
SvR

- LIRA-Fondsaanvragen in 2006

De adviescommissie van het Lira Fonds vergadert zes keer per jaar, en wel in de regel op de eerste donderdag van elke even maand. In de rest van het jaar 2007 wordt er volgens dit schema vergaderd op 7 juni, 2 augustus, 4 oktober en 6 december. 
Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van LIRA te zijn ontvangen, in achtvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en cv’s van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het Lira Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt het besluit vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op www.lira.nl/lirafonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023-799 78 07 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.

KH