editie 66 / juli 2023

Jaarvergadering Lira: Mooie Woorden en prima cijfers

In De Balie in Amsterdam kregen de aanwezige aangeslotenen bij Stichting Lira ‘mooie woorden’ voorgeschoteld. Na de presentatie van prima cijfers en een optimistische vooruitblik van het bestuur, sloot het schrijverscollectief Mooie Woorden de middag in stijl af.

Jaarvergadering Lira: Mooie Woorden en prima cijfers

Van links naar rechts: Isabel Reker, Hendrik de Pecker en Asmae Amaddaou van Mooie Woorden.

2022 was een goed jaar voor Stichting Lira. Voorzitter Felix Rottenberg vertelde dat het repartitiebedrag met 35 miljoen euro nooit eerder zo hoog was geweest. Hij sprak de hoop uit dat de lopende onderhandelingen met de streamingdiensten zullen leiden tot een goede uitkomst, die de erkenning en waardering van de schrijvers reflecteert.

Het repartitiebedrag was met 35 miljoen euro hoger dan ooit

Steunfonds
Het begin van 2022 stond nog in het teken van corona, waarin Stichting Steunfonds Auteurs van de Auteursbond en het Matchingsfonds van de Coöperatie via Lira een deel van de overheidssteun mochten verdelen. Dat de drie rondes allemaal flink overtekend waren, toonde volgens Hanneke Verschuur aan dat deze overheidsbijdrage een noodzakelijke rol heeft gespeeld in het overeind houden van de sector. Of dergelijke steunfondsen in de toekomst beschikbaar zullen zijn, is helaas nog onzeker.

Bsn en iDIN
2022 was ook het jaar waarin Lira aan de wettelijke renseigneringsplicht moest gaan voldoen. Dat betekent dat Lira van relaties ook hun burgerservicenummer (bsn) en geboortedatum moet registreren. Als extra beveiliging op deze persoonsgegevens is onder veel meer nu de tweetrapsbeveiliging bij het inloggen ingevoerd.

Bibliotheek op school
Voor jeugdboekenschrijvers was 2022 wel een heel goed jaar. Auteur en vicevoorzitter van Lira Annemarie Bon blikte terug op de succesvolle protestcampagne rond de dBos: de Bibliotheek op school. Openbare bibliotheken die een deel van hun collectie op scholen onderbrengen, betaalden daar jarenlang geen leenrecht over, waardoor jeugdboekenauteurs samen miljoenen euro's misliepen.

Na een stevige campagne door de auteurs, die hun populariteit op social media daarvoor stevig inzetten, beloofde toenmalig minister van Engelshoven er werk van te maken. ‘In oktober was de toezegging er, in december stond het geld op de rekeningen. Dat was een prachtig eindejaarscadeau’, straalde Annemarie Bon.

Jeugdboekenschrijvers kregen eindelijk leengeld van bibliotheken op school

Journalistiek en wetenschappelijk werk
Beleidsmedewerker Jessica Haagmans legde uit wat het persuitgeversrecht betekent voor het online (her)gebruik van journalistieke en literaire teksten door partijen als Facebook, Google en Microsoft.
Daarna lichtte Jasper Laros het succes toe van de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken, die het Lira Fonds in 2023 voor de derde keer zal uitvoeren. Vier beurzen van 37.500 euro zijn bedoeld voor gepromoveerde wetenschappers die hun onderzoek willen omzetten in een boek voor het brede publiek. Er worden per jaar vier boekplannen gehonoreerd. Verwacht wordt dat de eerste publicatie die met deze beurs gefinancierd is, eind 2023 zal verschijnen. Dan staat de publicatie van Bram Vannieuwenhuyze over het lezen van historische kaarten gepland.

Jonge schrijvers waren writers-in-residence in hun eigen stad

Stad zonder muren
Na de instemming met de herbenoeming van de bestuursleden Franky Ribbens en René Bogaarts en de benoeming van Maarten van der Werf, was het tijd voor echt Mooie Woorden. Zakelijk leider van Mooie Woorden Isabel Reker introduceerde Hendrik de Pecker en Asmae Amaddaou, die met acht collega’s writer-in-residence waren geweest in hun eigen stad Utrecht. Hendrik de Pecker bracht dagen door in de Ikea (‘ik raad het iedereen af’), wat resulteerde in het verhaal Kast, over een meisje dat na sluitingstijd in de ballenbak achterblijft.
Asmae Amaddaou verbleef in de wijk Overvecht en besloot het rondslingerende vuil tot hoofdpersoon te kiezen om de wijk mooier te maken en de ‘dode bruine jongens’ die er hadden gewoond met haar gedichten een stem en een gezicht te geven.
Alle tien verhalen over de tien wijken in Utrecht zijn gebundeld in ‘1 stad zonder muren’ die alle aanwezigen (vaak ter plekke gesigneerd) gretig meenamen.

Linda Huijsmans