editie 66 / juli 2023

Advies op maat voor schrijvers, vertalers en journalisten

Heb je hulp en advies nodig over contracten met opdrachtgevers?

Dan kun je terecht bij de Auteursbond.

Ben je freelance journalist en lid van de NVJ?
Dan kun je daar terecht voor hulp en advies.

Wie als toneel- of scenarioschrijver wel de hulp van een deskundig onderhandelaar kan gebruiken, kan zich melden bij het Contractenbureau.

En heb je (financiële) ondersteuning nodig bij een zakelijk conflict? Dan behoort een aanvraag bij de Stichting Rechtshulp Auteurs misschien tot de mogelijkheden.

Heb je algemene vragen over het auteursrecht? Bijvoorbeeld over hoe je kunt bewijzen dat je het auteursrecht op een werk hebt, of welk gebruik van een werk is toegestaan? Kijk dan op de website auteursrecht.nl van de Federatie Auteursrechtbelangen.

Deze en andere organisaties die met Lira samenwerken vind je op onze speciale pagina hulp en advies.