editie 66 / juli 2023

Geef je werken in het buitenland door

Bij Lira aangesloten (of aangemelde) schrijvers kunnen soms buitenlandse vergoedingen via Lira ontvangen. Geef daarom je werken in het buitenland door.

Om geldstromen op internationaal niveau correct af te kunnen handelen, sluit Lira namelijk (wederkerigheids)contracten af met zusterorganisaties in andere landen.

Hoe het werkt
Als Lira bijvoorbeeld leenrechtgeld incasseert voor een Duitse schrijver wiens boeken door een Nederlandse bibliotheek worden uitgeleend, dan keren wij dat geld uit aan onze Duitse zusterorganisatie waarmee wij een wederkerigheidscontract hebben gesloten. Die Duitse organisatie betaalt de vergoedingen dan uit aan de auteurs. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Lira heeft met vele landen binnen en buiten Europa een wederkerigheidscontract. Op onze website vind je een overzicht van landen en organisaties waarmee Lira een eenzijdig of wederkerig contract heeft afgesloten. Vanwege de verschillen in rechtssystemen en in de incasso van auteursrechtelijke vergoedingen tussen landen, verschilt het per land hoe dit precies gaat en voor welke geldstromen vergoedingen beschikbaar zijn.

Verschijnt je werk in het buitenland?
Als je werken in het buitenland worden uitgegeven, uitgezonden of op een andere manier gebruikt, laat dat ons dan weten via het contactformulier. Lira zal dan checken of er afspraken met een zusterorganisatie in het betreffende land bestaan, en als dat zo is, namens jou een claim bij hen indienen.