informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 62 / maart 2022
Video on demand: Omzetten gestegen, vergoedingen gedaald

Video on demand: Omzetten gestegen, vergoedingen gedaald

Scenarioschrijvers, regisseurs en hoofdrolacteurs hebben sinds de invoering van het Auteurscontractenrecht in 2015 recht op een billijke en proportionele vergoeding via hun collectieve beheersorganisatie als hun film of serie wordt uitgezonden en doorgegeven. Uit het Evaluatierapport over het Auteurscontractenrecht blijkt echter dat deze wet nog lang niet op alle vlakken het gewenste resultaat oplevert. De wetgever overweegt nu om de wet opnieuw aan te passen en ook vergoedingen voor video-on-demand-diensten collectief te regelen.
lees meer
Het verdienmodel van Kees Roorda

Het verdienmodel van Kees Roorda

Kees Roorda (1967) speelde acht maanden lang in de soap GTST, maar toen hij uit een bus stapte en zag dat hij door alle passagiers uitgezwaaid werd, besloot hij daar onmiddellijk mee te kappen. Zijn karakter in de serie reed zich te pletter tegen een boom, Kees Roorda zelf werd afwasser, regisseur en uiteindelijk toneelschrijver. Hoe ziet zijn verdienmodel er tegenwoordig uit?
lees meer

In memoriam: Kees Schaepman

Op 5 maart overleed oud-bestuurslid van Lira Kees Schaepman (1946-2022). Rien Verhoef, penningmeester van Lira, schreef een in memoriam voor een bevlogen journalist en bestuurder.
lees meer

Controleer je gegevens en werken

lees meer

Nieuwe ronde aanvragen Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken

Ook in 2022 zal het Lira Fonds vier beurzen van €37.500 euro beschikbaar stellen aan wetenschappers die een Nederlandstalig non-fictieboek willen schrijven. Na een succesvolle start van de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken in 2021 kunnen geïnteresseerde wetenschappers nu opnieuw (individueel of als duo) een aanvraag indienen.
lees meer

Uitkering Belgisch Leenrecht in 2022

Lira heeft nieuwe afspraken gemaakt met het Belgische Reprobel over de Belgische leenrechtvergoedingen voor Nederlandse auteurs over de jaren 2016 tot en met 2023. In 2022 zal een deel van deze vergoedingen verdeeld worden.
lees meer
Wetenschap voor een groot publiek

Wetenschap voor een groot publiek

Kaarthistoricus Bram Vannieuwenhuyze en mariene bioloog Lisa Becking behoren tot de eerste vier wetenschappers die een beurs krijgen van het Lira Fonds. Zij ontvangen elk € 37.500 om een populairwetenschappelijk boek te schrijven over hun onderzoek. Gebogen over een aantal oude kaarten praten ze samen over hun plannen en fascinaties.
lees meer

Je jaaroverzicht staat in de portal

lees meer
Extra geld verwacht voor werkbeurzen in 2022

Extra geld verwacht voor werkbeurzen in 2022

Naar verwachting komt in 2022 opnieuw geld beschikbaar voor schrijvers en vertalers via het Steunfonds Rechtensector. Sinds 2020 participeert Stichting Lira in dit Steunfonds, dat in 2020 en ’21 al 1,65 miljoen euro beschikbaar stelde voor werkbeurzenregelingen voor schrijvers en vertalers.
lees meer

Bsn en geboortedatum gevraagd

lees meer
Lira’s verdelingen voor video on demand (VOD)

Lira’s verdelingen voor video on demand (VOD)

In 2015 heeft Lira samen met VEVAM (voor regisseurs) en NORMA (voor acteurs) een Convenant gesloten met de Nederlandse omroepen, producenten en distributeurs, verenigd in RODAP. Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt over een model van vrijwillig collectief beheer voor vergoedingen voor video-on-demand-exploitaties. Die afspraken houden in dat via een keten van contracten uiteindelijk de VOD-exploitant van een film- of tv-werk verplicht wordt een Vergoedingenovereenkomst met Lira, VEVAM en NORMA te sluiten en dus een VOD-vergoeding dient te betalen.
lees meer