editie 61 / oktober 2021

Laatste werkbeurzen voor freelance journalisten bij het Matchingfonds

Er bestond grote animo voor de steunmaatregelen voor journalisten, scenaristen, schrijvers en vertalers. Voor twee regelingen kunnen geen aanvragen meer ingediend worden, alleen freelance journalisten kunnen nog tot 31 december terecht. Tenzij het geld eerder op is.

Sinds 2020 participeert Stichting Lira in het Steunfonds Rechtensector, waardoor 1,65 miljoen euro beschikbaar kwam voor werkbeursregelingen voor journalisten, scenaristen, schrijvers en vertalers. Voor alle drie de regelingen van de Auteursbond en het Matchingfonds van de Coöperatie zijn honderden aanvragen binnen gekomen, die daardoor helaas lang niet allemaal gehonoreerd konden worden.

Voor de twee regelingen 'Nieuwe Projecten en Werkbeurzen Auteurs' en 'Startregeling voor Scenarioschrijvers' zijn de loketten inmiddels gesloten. Voor de regeling ‘Steunfonds Freelance Journalisten’ zijn de laatste werkbeurzen nog beschikbaar tot uiterlijk 31 december 2021, of zo lang er middelen zijn.

Deze werkbeurzen, met een maximum van € 2.500, zijn bedoeld om makers in staat te blijven stellen originele producties met journalistieke meerwaarde te maken. Aanvragen kan bij de Stichting Matchingfonds en mag ook als je geen lid bent van De Coöperatie of de NVJ. Je hoeft ook niet aangesloten te zijn bij Lira.