editie 61 / oktober 2021

Faces of Science: wetenschap via blogs en videoclips

Wat doen wetenschappers eigenlijk? Waar houden ze zich de hele dag mee bezig en zou het misschien iets voor mij zijn? Bij Faces of Science vertellen jonge onderzoekers in video’s en blogs enthousiast en toegankelijk over hun promotieonderzoek. En dat varieert van hiphop tot topsport en van algen tot lachgas.

Faces of Science: wetenschap via blogs en videoclips

Groepsfoto van alle deelnemers aan Faces of Science in 2018 | Foto: Tessa Posthuma de Boer

'Onze jonge promovendi zijn onze korporaals.' Ineke Sluiter, president van de KNAW, zegt het met zichtbare trots. 'Ze zijn geen soldaten meer, maar ook nog geen stafleden. Ze zitten tussen de studenten en de hoogleraren in.'

De president van de meer dan tweehonderd jaar oude Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW, noemt het jonge project Faces of Science hartverwarmend.

'Rond 2013 begonnen we na te denken over manieren om aan de maatschappij te laten zien wat er binnen de muren van de universiteiten in Nederland gebeurt. We kozen voor promovendi omdat die een verbindende rol kunnen spelen tussen jonge mensen met wetenschappelijke ambitie en de wetenschap. Het enthousiasme waarmee deze jonge academici hun verhaal voor het voetlicht brengen is inspirerend. Ze laten zien hoe boeiend en relevant hun onderzoek is.'

‘Faces of Science leggen een link tussen wetenschap en maatschappij’

Diversiteit
Ieder jaar komen er twaalf nieuwe ‘Faces’ bij; jonge promovendi van alle Nederlandse universiteiten en uit de meest uiteenlopende takken van wetenschap: van een Neerlandicus die computerprogramma’s gebruikt om vertalingen van Spinoza en Descartes te doorgronden, tot een biochemicus die algen kweekt om er biobrandstof van te kunnen maken.
'Net als veel van hun oudere collega’s zijn jonge onderzoekers bezig met maatschappelijk issues. Door hen in de spotlights te zetten, laten we dus ook zien hoe relevant de wetenschap kan zijn', zegt Ineke Sluiter.

'Daarnaast biedt Faces of Science een goede manier om de diversiteit binnen de wetenschappelijke wereld in Nederland te bevorderen. In de hogere rangen van de wetenschap is die op dit moment helaas soms nog ver te zoeken, maar aan de basis is die er wel degelijk. Dat willen we graag laten zien.' 

Met pensioen
Dankzij ondersteuning van Stichting Lira werkt de KNAW en De Jonge Akademie nauw samen met NEMO Kennislink om de jonge onderzoekers te helpen bij de niet geringe taak om hun kernboodschap in een video van slechts drie minuten te presenteren. Daarnaast krijgen ze hulp bij het schrijven en publiceren van professionele columns en blogs en leren zij via workshops veel over allerlei vormen van wetenschapscommunicatie zoals lezingen geven.

‘Jonge promovendi vatten de kern van hun onderzoek in minder dan 3 minuten samen’

Inmiddels zijn er 102 Faces of Science. Na hun promotie gaat de jonge wetenschapper ‘met pensioen’, maar de meesten blijven zeer betrokken bij het netwerk, zegt Ineke Sluiter. 'We organiseren regelmatig netwerkbijeenkomsten en die worden goed bezocht, ze helpen elkaar en promoten het project in hun eigen omgeving.'

TikTok
De Faces of Science weet een gestaag groeiende groep geïnteresseerden te bereiken. De videoclips alleen al zijn ruim 180 duizend keer bekeken, waarvan 150 duizend unieke views. Ze worden veel op middelbare scholen gebruikt, bijvoorbeeld door decanen die scholieren helpen met hun studieadvies.

'Als president ben ik daar heel trots op', zegt Sluiter, 'en we blijven ons ontwikkelen. Nieuwe generaties nemen hun eigen mediagebruik mee. Zij zitten bijvoorbeeld op TikTok. Als president van de KNAW ga ik daar geen filmpje op zetten, dat zou ongeloofwaardig zijn, maar onze jonge wetenschappers misschien wel. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Dat vind ik ook zo leuk aan samenwerken met deze nieuwe collega’s: we leren van elkaar. Samen creëren we een levende gemeenschap waar we uiteindelijk allemaal wijzer van worden.'

Faces of Science, een samenwerking tussen de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink, wordt mede ondersteund door Stichting Lira

Linda Huijsmans