Lira Fonds

Het Lira Fonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan culturele projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Dit zijn met name projecten en prijzen op het terrein van literatuur, toneel, drama en poëzie. Het bestuur van het Lira Fonds wordt bij de culturele toekenningen bijgestaan door een Adviescommissie.

Daarnaast ondersteunt het Lira Fonds ook sociale, strategische voorzieningen voor schrijvers, vertalers en journalisten. Financiering van het Lira Fonds komt uit de collectieve vergoedingen die Lira voor auteurs incasseert.

Meer informatie over aanvragen via www.lira.nl.

Lira Fonds Vergaderdata 2018

Adviescommissie Lira Fonds

6 juli, 20 september, 29 november 


Lira Fonds Inleverdata 2018

Uiterste inleverdata subsidieaanvragen Lira Fonds

7 september, 16 november