Lira Fonds

Het Lira Fonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan culturele projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Dit zijn met name projecten en prijzen op het terrein van literatuur, toneel, drama en poëzie. Het bestuur van het Lira Fonds wordt bij de culturele toekenningen bijgestaan door een Adviescommissie.

Daarnaast ondersteunt het Lira Fonds ook sociale, strategische voorzieningen voor schrijvers, vertalers en journalisten. Financiering van het Lira Fonds komt uit de collectieve vergoedingen die Lira voor auteurs incasseert.

Meer informatie over aanvragen via www.lira.nl.

Lira Fonds Vergaderdata 2019

- 7 februari 2019 (deadline voor indienen 25 januari 2019)
- 18 april 2019 (deadline voor indienen 5 april 2019)
- 27 juni 2019 (deadline voor indienen 14 juni 2019)
- 3 oktober 2019 (deadline voor indienen 19 september 2019)
- 28 november 2019 (deadline voor indienen 15 november 2019)