editie 54 / juli 2019

Verschijnt uw werk in het buitenland? Stel Lira hiervan op de hoogte

Bij Lira aangesloten schrijvers kunnen eventuele buitenlandse vergoedingen via Lira ontvangen. Om geldstromen op internationaal niveau correct af te kunnen handelen, sluit Lira namelijk (wederkerigheids)contracten af met zusterorganisaties in andere landen.

Hoe het werkt
Wanneer Lira bijvoorbeeld leenrechtgeld incasseert voor een Duitse schrijver wiens boeken door een Nederlandse bibliotheek worden uitgeleend, dan keren wij dat geld uit aan onze Duitse zusterorganisatie waarmee wij een wederkerigheidscontract hebben gesloten. Die Duitse zuster betaalt de vergoedingen dan uit aan de auteurs. Omgekeerd geldt hetzelfde: wordt een boek van een Nederlandse schrijver uitgeleend door een Duitse bibliotheek, dan ontvangt Lira van onze Duitse zusterorganisatie de vergoedingen om aan de Nederlandse auteur uit te keren.

Lira heeft met vele landen binnen en buiten Europa een dergelijk wederkerigheidscontract. Op onze website is terug te vinden in welke landen Lira een contract met een zusterorganisatie heeft gesloten. Vanwege de verschillen in rechtssystemen en in de incasso van auteursrechtelijke vergoedingen tussen landen, verschilt het per land hoe dit precies gaat en voor welke geldstromen vergoedingen beschikbaar zijn.

Oproep
Als uw werken in het buitenland worden uitgegeven, uitgezonden of op een andere manier worden gebruikt en u bent bij Lira aangesloten (check hiervoor de portal), dan horen wij het graag. Lira zal dan, in het geval er afspraken met een zusterorganisatie in het desbetreffende land bestaan, namens u een claim bij hen indienen om zo eventuele vergoedingen voor u veilig te stellen.