editie 54 / juli 2019

Rechter erkent verband tussen freelance tarieven en salaris

De freelance journalisten Britt van Uem en Ruud Rogier hebben een belangrijk resultaat geboekt in hun proces tegen De Persgroep. Voor het eerst heeft een rechter nu gesteld dat er een verband is tussen tarieven van freelancers en salarissen voor journalisten in vaste dienst.

Minder dan het minimumloon
De resultaten van de Monitor Freelancers en Media – het jaarlijkse inkomensonderzoek onder freelancers, laat zien dat freelance (foto)journalisten in 2018 opnieuw minder zijn gaan verdienen. Secretaris van de NVJ en NVF Rosa Garcia Lopez: ‘Nu verdienen freelancers gemiddeld 16,50 euro per uur en krijgen journalisten in vaste dienst tussen de 60 en 80 euro. Hoeveel verder willen de dames en heren politici ons het putje in?’, vraagt ze zich af.

Adviestarieven en collectief onderhandelen
De uitkomst van de Monitor Freelancers en de uitspraak van de rechter zijn voor de NVJ aanleiding om de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te vragen om collectieve onderhandelingen mogelijk te maken en publicatie van adviestarieven toe te staan. ‘Alleen dan krijgen freelance journalisten de kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren’, aldus Garcia Lopez.  

Mededingingswet
De tweedeling op de arbeidsmarkt neemt toe. De inkomenskloof tussen journalisten in vast dienstverband en ZZP’ers die hetzelfde werk verrichten is onevenredig groot. 

Dit wordt nu eindelijk erkend door minister Koolmees die een minimumtarief voor ZZP’ers aankondigde van 16 euro per uur. Garcia López signaleert dat er een andere wind waait in politiek Den Haag: ‘De ACM en minister van Engelshoven van OC&W gaan bekijken of er collectief onderhandeld kan worden. Alleen het ministerie van Economische Zaken houdt vooralsnog vast aan de Mededingingswet. Zij ontkennen dat het Mediahuis en De Persgroep een machtsblok vormen in de markt. Feit is echter dat die twee samen 85 procent van de dagbladenmarkt in handen hebben én dat bij beide bedrijven de tarieven voor freelancers het afgelopen jaar opnieuw gedaald zijn, terwijl hun bedrijfswinsten zijn gegroeid.’

De NVJ vraagt de minister collectieve onderhandelingen mogelijk te maken en adviestarieven toe te staan

Beloningsverschillen
De rechter vroeg bij zijn tussenvonnis op 17 mei om aanvullende informatie over tarieven in de markt.  Aan de hand daarvan gaat hij bekijken hoe concreet de beloningsverschillen precies zijn. De NVJ verwacht die half juli te kunnen aanleveren. De definitieve uitspraak in de zaak die Van Uem en Rogier tegen De Persgroep aan hebben gespannen wordt in het najaar verwacht.