editie 53 / maart 2019

Uw artikelen in digitale archieven? Claim uw vergoeding bij Lira!

Lira keert vergoedingen uit voor landelijke, regionale en lokale archieven, die werken van freelance journalisten tonen.

In de afgelopen jaren heeft Lira diverse collectieve overeenkomsten gesloten voor het online tonen van kranten- en tijdschriftenarchieven. Lira heeft hierover eerder bericht in Lira Nieuws (tot 2018: Lira Bulletin).

Miljoenen artikelen
De verdeling van geïncasseerde gelden is altijd mede afhankelijk van de gegevens waarover Lira beschikt. De collectieve licentieverlening voor digitale projecten heeft betrekking op miljoenen artikelen, en de vergoedingen zijn beperkt tot relatief lage vaste bedragen (lumpsum).

Basisuitkering
Daarmee is een titel-specifieke uitkering onmogelijk. Lira heeft daarom gekozen voor een next best-oplossing van een zogenaamde 'basisuitkering' én de mogelijkheid tot claimen. De ‘basisuitkering’ krijgen alle bij Lira bekende freelance journalisten, die voor hun bijdragen aan kranten en tijdschriften een reprorechtvergoeding ontvangen.

Hiertoe wordt een deel van de incasso bij digitaliseringsprojecten toegevoegd aan de voor deze freelance journalisten beschikbare reprorechtvergoedingen.

Individuele uitkering
Daarnaast hebben freelance journalisten een mogelijkheid tot het claimen van een individuele uitkering. Zij kunnen een claim indienen als hun werk meer dan honderd maal voorkomt in de archieven van de KB, Regionaal Archief Zuidoost Utrecht, Streekarchivariaat Noordwest Veluwe, Erfgoed Leiden en omstreken, RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Krantenbank Zeeland, DBNL en/of Elsevier.
Freelance journalisten die niet langer actief zijn en geen reprorechtvergoeding ontvangen, kunnen ook een claim indienen als hun werk minder dan honderd maal voorkomt in de genoemde digitale archieven. 

In alle gevallen kunnen freelance journalisten hun opgave voor de individuele uitkering via e-mail of het contactformulier op de portal aan ons doorgeven. 

Toine Al