editie 53 / maart 2019

Kabelprocedure naar de Hoge Raad

Op 13 februari 2019 heeft LIRA cassatie ingesteld in de kabelprocedure tegen een aantal kabelexploitanten en RODAP, nadat het Amsterdamse gerechtshof in november 2018 uitspraak had gedaan in deze zaak.

Aanleiding voor de rechtszaak tegen de kabelexploitanten was dat deze in 2012 waren gestopt met het betalen van kabelvergoedingen voor de bij LIRA aangesloten schrijvers. Deze vergoedingen vormen een wezenlijk onderdeel van het inkomen van de filmmakers. De rechtbank stelde LIRA in 2014 grotendeels in het gelijk en oordeelde dat de kabelaars weer een regeling moesten treffen met LIRA over de vergoedingen voor de schrijvers. 

De kabelexploitanten en RODAP (een samenwerkingsverband van Nederlandse film- en tv-producenten, publieke en commerciële  omroepen en distributeurs) gingen echter in hoger beroep. Het gerechtshof stelde dat de makers weliswaar nog altijd recht hebben op de gebruikelijke vergoeding voor het verspreiden van hun werk via kabel, maar oordeelde dat dergelijke vergoedingen voor scenarioschrijvers in principe via de producenten zouden moeten lopen. Dat zou alleen anders zijn als de scenarioschrijvers een specifiek voorbehoud in hun contract hadden gemaakt waarmee zij hun rechten voorbehielden, aldus het gerechtshof.

De producenten bleken desgevraagd echter ook niet bereid om de achterstallige kabelvergoedingen aan de makers te betalen en pogingen om tot een schikking te komen liepen op niets uit. De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van Nederland, zal nu gaan bekijken of het gerechtshof juist heeft geoordeeld en of LIRA gerechtigd is de achterstallige kabelvergoedingen alsnog bij de kabelexploitanten te incasseren.

Gelukkig ontvangen scenarioschrijvers sinds 2015 wel weer een vergoeding van de kabelexploitanten, op basis van in dat jaar nieuw ingevoerde wetgeving die de belangen van auteurs beoogt te beschermen. De nieuwe afspraken met de kabelexploitanten voorzien echter nog niet in een vergoeding voor de overige door LIRA vertegenwoordigde makers, zoals journalisten, romanschrijvers en ondertitelaars.

Het gerechtshof heeft in november bevestigd dat de kabelexploitanten in elk geval voor die auteurs vergoedingen moet betalen aan LIRA. Ook wordt er nog niet betaald voor alle televisie-  en radiokanalen die door kabelaars worden doorgegeven. Voor die aanspraken zullen de kabelexploitanten dus alsnog een regeling met LIRA moeten treffen, naast de openstaande rekening over de periode 2012-2014 die onderwerp is van de lopende procedure.

Jochem Donker