editie 53 / maart 2019

Vraag subsidie aan op de nieuwe Lira Fonds website

Op de nieuwe website is subsidie aanvragen gemakkelijker en vindt u voorbeelden van projecten en organisaties die het fonds steunt en/of mede mogelijk maakt.

Vraag subsidie aan op de nieuwe Lira Fonds website

Beeld uit affiche bij de voorstelling Radio Walvis | Foto: Wannes Cré 


Sinds de oprichting in 1990 besteedt het Lira Fonds een groot deel van het jaarlijkse subsidiebudget aan voorzieningen die cruciaal zijn voor professionele auteurs als individu én als beroepsgroep, namelijk: de beroepsverenigingen Auteursbond en NVJ, Stichting Rechtshulp Auteurs, het Contractenbureau en het P.C. Boutensfonds.

Daarnaast verleent het fonds individuele subsidies, alleen al in de afgelopen 10 jaar meer dan 1100. Het gaat hierbij om evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama en individuele bijdragen daaraan door professionele schrijvers, vertalers en bewerkers.

Sociale, culturele en educatieve doelen
Behalve deze sociale en culturele doelen steunt het fonds incidenteel ook educatieve doelen, zoals de Vertalersvakschool en de Paul Van Vliet Academie. Op de nieuwe website vindt u alle informatie over het gevoerde beleid, recent gesubsidieerde projecten, hoe subsidie kan wordt aangevraagd en wat de voorwaarden zijn.

Toine Al

Zie ook: 
Filter: 25 jaar álles over vertalen 
'Het geld van Lira voelde als een erkenning', interview met theatermakers Jan Hulst en Kasper Tarenskeen