editie 50 / februari 2018

Socu-inhouding eenmalig verlaagd in 2018

In 2018 zal de socu-inhouding, het percentage dat Lira bij de verdeling van de collectieve vergoedingen aan auteurs inhoudt om sociale en culturele doelen te kunnen ondersteunen, eenmalig worden verlaagd naar 5 procent.

Via het Lira Fonds, een zelfstandige stichting, worden culturele projecten ondersteund waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Het Lira Fonds draagt onder meer bij aan literaire festivals, theaterproducties, hoorspelen, poëziemanifestaties en literaire prijzen.

Schrijvers in alle disciplines
Daarnaast draagt het Lira Fonds financieel bij aan belangrijke sociale strategische voorzieningen voor auteurs, waaronder de beroepsorganisaties, rechtshulp voor auteurs en ondersteuning bij audiovisuele contracten. Deze voorzieningen komen aan schrijvers in alle disciplines ten goede en de infrastructuur die in de loop van decennia met hulp van het Lira Fonds is opgebouwd, wordt dan ook breed gewaardeerd.

In de afgelopen jaren hield Lira een percentage in van 10 procent voor de sociaal-culturele voorzieningen. Nadat de incasso van Lira sterk daalde vanaf 2013, heeft het Lira Fonds noodgedwongen bezuinigingsmaatregelen moeten doorvoeren.

Gezonde reserve
Maar omdat Lira in 2016 en 2017 een forse inhaalslag in de incasso kon maken, is de noodzaak om te bezuinigen op dit moment niet langer aanwezig. Omdat het fonds in 2018 bovendien een gezonde reserve heeft, zal de socu-inhouding in 2018 eenmalig verlaagd worden naar 5 procent.

Hanneke Verschuur