editie 50 / februari 2018

Positieve reacties op nieuwe thuiskopievergoeding

Auteurs reageerden eind 2017 positief op de thuiskopievergoedingen, waarop zij sinds vorig jaar aanspraak kunnen maken. Via social media werd het enthousiasme breed gedeeld.

Stichting Lira keerde de Thuiskopievergoedingen Geschriften in november voor het eerst uit. Direct nadat rechthebbende auteurs hiervan bericht hadden ontvangen, kwamen er tientallen positieve reacties, onder andere via de sociale media. ‘Lira Strikes Again!’ was er zo een.

Laptops, smartphones en e-readers
De vergoedingen worden betaald uit de heffingen die fabrikanten en importeurs van ondermeer harddiscrecorders, laptops, smartphones en e-readers afdragen. Lira verdeelt het auteursaandeel onder de schrijvers en vertalers. ‘Kassaaaa!’ dus, zoals een van de journalisten het via Facebook verwoordde.

‘Stichting Lira! U bent mijn held van de dag’

Iedereen mag voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Op de genoemde apparaten worden ook e-books en (digitale) kranten- en tijdschriftartikelen gekopieerd. Daarom zit met ingang van 2013 in de verkoopprijs van onder meer tablets, laptops, smartphones - en sinds 2015 ook e-readers - een kleine vergoeding voor de auteursrechthebbenden.

Huwelijksaanzoek
Freelance journalisten kwamen al in aanmerking voor leenrechtvergoedingen voor artikelen die in Nederlandse tijdschriften verschenen en voor reprorechtvergoedingen voor artikelen in kranten en publiekstijdschriften. Deze groep komt nu ook in aanmerking voor de thuiskopievergoeding. Dat geldt voor artikelen die in kranten en publieksbladen verschenen, maar ook voor publicaties in educatieve, wetenschappelijke en vakuitgaven. Dat leidde tot verraste en opgetogen reacties zoals:

‘Ik heb Lira zojuist ten huwelijk gevraagd...’

E-books
Voor de berekening van de vergoeding per verkochte boektitel, koopt Lira verkoopcijfers van Marktonderzoeksbureau GfK. Het budget dat per jaar beschikbaar is, wordt verdeeld over de verkopen van e-books.

Meer informatie via www.lira.nl

Linda Huijsmans