editie 28 / mei 2009

Woutertje Pieterse Prijs 2009

Op donderdag 5 maart 2009 werd in de Amsterdamse Balie voor de tweeëntwintigste keer de Woutertje Pieterse Prijs uitgereikt. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro. De jury stond onder leiding van Femke Halsema, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, en werd verder gevormd door Gerbrand Bakker, schrijver, vertaler en hovenier, Karel Berkhout, redacteur jeugdliteratuur NRC Handelsblad, Irma Boom, ontwerper, en Annemie Leysen, recensent jeugdliteratuur van de Belgische krant De Morgen.

De Woutertje Pieterse Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een auteur van een oorspronkelijk Nederlandstalig jeugdboek dat tussen 1 januari en 31 december van het jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking is verschenen. De boeken worden niet alleen beoordeeld op taal en inhoud, maar ook op illustratie en vormgeving. Eén blik op de lijst prijswinnaars sinds 1988 is genoeg om te weten welk een eer het is de Woutertje Pieterse Prijs te krijgen.

Na het welkomstwoord door bestuursvoorzitter Marja Käss hield Elsbeth Etty de Woutertje Pieterse Lezing 2008, onder de titel 'Waarom zijn kinderboeken vaak zo kinderachtig?   een pleidooi voor beesten met ballen'. Daarna las juryvoorzitter Femke Halsema het juryrapport voor en maakte na enkele eervolle vermeldingen (voor onder meer De gelukvinder van Edward van de Vendel en Anoush Elman, Tjibbe Tjabbes ' wereldreis van Harm de Jonge en Fiel van der Veen, En iedereen ging op zijn mieren zitten van Paul de Moor en Sabien Clement, Twee ons liefde van Ted van Lieshout, De jongen die zijn brood knipte van Annemarie van Haeringen en Allemaal willen we de hemel van Els Beerten) ten slotte de winnaars bekend: Carll Cneut en Peter Verhelst met hun boek Het geheim van de keel van de nachtegaal, geïnspireerd door het sprookje van Andersen over de Chinese nachtegaal, die eerst wordt vereerd en dan wordt veronachtzaamd. Hierbij hebben Verhelst en Cneut volgens de jury hun taalbegaafdheid en tekentalent zo maximaal benut, dat "een compleet nieuw kunstwerk is ontstaan, dat niet alleen de leeftijdsgrenzen, maar ook de grenzen tussen beeld, tekst en vormgeving overschrijdt. De keizerlijke Tuin der Tuinen en de stem van de nachtegaal hebben in één klap een nieuw leven gekregen."

Na de prijsuitreiking was als altijd het Rooverslied te horen, ditmaal gezongen door Mondo Leone.

Om het basis  en voorgezet onderwijs aan te moedigen alle boeken die de Woutertje Pieterse Prijs hebben gewonnen op school te bespreken, worden bij de bekroonde boeken lestips geschreven door Lieke van Duin (publicist, redacteur en auteur) en Jos van Hest (publicist, poëziedocent en dichter). Lesmateriaal en bijbehorende affiches (ontworpen door Hans Verlaat) worden bekostigd door de Stichting Lezen. De lestips worden gratis beschikbaar gesteld via www.woutertjepieterseprijs.nl. De komende jaren wordt de continuïteit gewaarborgd door Leesgoed, dat zich in elk geval zal belasten met de financiering en publicatie van de lestips bij de boeken die in 2009 en 2010 de Woutertje Pieterse Prijs zullen winnen. Dit materiaal zal gratis beschikbaar worden gesteld op www.leesgoedplus.eu, en vervolgens worden gepubliceerd in Leesgoed.

Ga voor informatie naar www.woutertjepieterseprijs.nl, waar u onder meer alle juryrapporten aantreft. Ook kunt u geluidsopnamen van Woutertje Pieterse Lezingen en uitvoeringen van het traditionele Rooverslied beluisteren, en foto's van verschillende prijsuitreikingen bekijken.

RV