editie 28 / mei 2009

Navragen en nakijken: van namatch tot nabetaling

Hoewel Lira geen eigen bibliotheek beheert in Hoofddorp, worden het hele jaar door wel de piepende, krakende deuren van een digitale 'Bibliotheek van de Vergeten & Verloren Boeken' geopend. Een soort purgatorium.

Het is een lijst die Lira van Stichting Leenrecht ontvangt, met daarop boektitels, auteursnamen en ISB-nummers die onvolledig en incompleet aangeleverd zijn door de Nederlandse Bibliotheek Dienst. De juiste koppeling tussen werk en maker kan dan niet gemaakt worden. En daarom worden de gegevens niet toegelaten tot het boekenparadijs van Lira. Maar de zaak is dan nog niet reddeloos verloren.

Voor het bureau is het een schone taak om de boektechnische gegevens als boektitel, ISBN, jaar van uitgave, boekprijs op het moment van verschijnen en de naam van de uitgever handmatig in te voeren. Vervolgens moeten de rechthebbende auteur(s), vertaler(s), bewerker(s), samenstel­ler(s) enz. erbij gezocht en met het juiste relatienummer gekoppeld worden. 'Namatchen' is de term die we hiervoor gebruiken.

Dit geldt ook voor boeken van rechthebbenden, die nog niet bekend zijn bij Lira met hun per­soons  en bankgegevens. Dan staan deze boekgegevens alvast goed in het bestand. Hopelijk melden de auteurs zich vroeg of laat alsnog bij Lira om hun leenrechtvergoeding in ontvangst te nemen. En anders neemt Lira contact op met de uitgever of verschijnt de naam elders in uw Lira Bulletin, in de rubriek 'Gezocht'.

Na deze verwerking kunnen bij het draaien van de specificaties alsnog de uitleningen gekoppeld worden en kan het tot uitkering aan de rechthebbende(n) komen. De aanvankelijk opgehouden geldstroom vloeit dan weer naar de portemonnees van de auteurs. Lira kan steeds met vijf jaar terug nog uitleningen traceren en uitkeren.

Deze leenrechtuitkering vindt binnenkort weer plaats: de nabetaling van 2009.

Via Stichting Leenrecht krijgt Lira enkele malen per jaar de boekgegevens ingespoeld. Dit betekent dat u dus tussentijds nieuwe boeken niet op hoeft te geven aan ons. Het belangrijkste is dat u uw controlespecificatie die u in het najaar ontvangt, in de gaten houdt.

Gemiste boeken, uitgegeven in de periode van 1 juli vorig jaar tot 30 juni van het huidige jaar   en die ook kans hebben gehad al uitgeleend te worden   kunt u dan noteren en aan ons doorgeven.

Wanneer het boek niet direct aangetroffen wordt in het Lira bestand, raadplegen we Biblion of het boek al een bestelnummer heeft. Nog geen bestelnummer? Dan is het boek nog te nieuw. Wel een bestelnummer? Dan wordt het weer tijd om de deuren van de 'Bibliotheek van de Vergeten & Verloren Boeken' te openen.

MvD