editie 24 / december 2007

Mededelingen van het Lira-bestuur

Nieuwswaarde en Lira

In het kader van de gesprekken die de voorzitters van de Stichting Nieuwswaarde (journalisten) en de Stichting Lira sinds geruime tijd met elkaar voeren over vormen van samenwerking tussen beide organisaties, nemen sinds een aantal maanden het lid van het Nieuwswaarde-bestuur Maria Genova aan de beraadslagingen van het Lira-bestuur deel als assessor namens Stichting Nieuwswaarde, en Lira’s vice-voorzitter Tijs van den Boomen aan de beraadslagingen van het Nieuwswaarde-bestuur als assessor namens Stichting Lira.

In één van de laatste maanden van het jaar 2007 zullen de besturen van Nieuwswaarde en Lira elkaar ontmoeten om nader persoonlijk kennis te maken en over vormen van samenwerking te spreken.
 

KH

 

Herformulering van Lira’s werkterrein

Het bestuur van Lira heeft zich gezet aan de herformulering van Lira’s werkterrein in overeenstemming met de bestaande praktijk inclusief nieuwe en toekomstige exploitatievormen. Als uitvloeisel van die nieuwe definitie valt te voorzien dat onder meer ook de statuten en het aansluitingscontract inclusief het aanhangsel exploitatieomvang op onderdelen opnieuw geformuleerd zullen moeten worden. 

Voor aangesloten auteurs het belangrijkste zal een poging zijn om ten aanzien van aan Lira toevertrouwde rechten een onderscheid te maken tussen (1) verplicht over te dragen rechten en vergoedingsaanspraken en (2) facultatief/optioneel toe te vertrouwen rechten en vergoedingsaanspraken, waarbij naar verwachting het verplichte deel zal worden uitgebreid om Lira meer gewicht te geven in ongetwijfeld komende concurrentieslagen en in het facultatieve deel aan de auteur een keuze zal worden geboden om bepaalde rechten zelf te contracteren of daarbij de hulp van Lira in te roepen. 
 

KH