editie 24 / december 2007

Dag van het Scenario 2007

Op 28 september, tijdens de Nederlandse Filmdagen, vond te Utrecht onder het motto ‘Geen half werk’ de mede door Lira ondersteunde Dag van het Scenario plaats. Thema was de vraag wie in de eerste plaats maker van een film is: de regisseur of de schrijver van het scenario. Hoofdgast was dan ook iemand die in deze kwestie een zeer uitgesproken standpunt huldigt, de Amerikaan David Kipen, oud-literatuurrecensent en auteur van The Schreiber Theory.

 ‘De eerste vijftig jaar van de cinema waren voor de producent, de tweede halve eeuw was voor de regisseur, maar de volgende vijftig jaar van de cinema zijn voor de scenarioschrijver’, zo luidt Kipens stelling. De term Schreiber ontleent hij aan het jiddisch en heeft hij gekozen omdat hij een niet-Engelse of -Franse benaming zocht in contrast tot het ‘auteurisme’, dat sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw de regisseur aan zijn overheersende positie heeft geholpen.

David Kipen hield een bevlogen betoog, dat Sonja de Leeuw (hoogleraar Film- en Televisiewetenschap en voorzitter van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties) op de Nederlandse situatie probeerde te betrekken, en het geheel werd gelardeerd door koppels scenarist-regisseur die met elkaar over het thema in debat gingen.

In de ochtenduren vond een ‘Schrijfpaleis De Luxe’ plaats, georganiseerd door Het Schrijfpaleis, in samenwerking met het Nederlands Filmfestival en de intendant van het Filmfonds. Deze editie van het Schrijfpaleis was geheel aan comedy gewijd. Voor een publiek van vertegenwoordigers van omroepen, distributeurs en fondsen werden vier scripts gelezen, helemaal klaar voor productie, maar op de een of andere manier op de stapel blijven liggen. De ‘reading’ werd verzorgd door beroepsacteurs die onder leiding van een regisseur met deze teksten aan de slag gegaan. 

Tussen de bedrijven door werd ‘s middags op aanstekelijke wijze het ‘Europese scenaristenmanifest’ gepresenteerd en werden de aanwezigen opgeroepen dit manifest te onderschrijven.

Tot slot vond de bekendmaking en uitreiking van de Zilveren Krulstaart plaats, de prijs voor het beste scenario televisiedrama 2006/2007, waarvoor het aanwezige publiek in de loop van de dag zijn stem had kunnen uitbrengen. Deze ‘peer prize’, ter beschikking gesteld door het Netwerk Scenarioschrijvers, geniet groot prestige onder vakgenoten en ging dit jaar naar Waltz, en daarmee alweer voor de derde maal (!) naar Robert Alberdingk Thijm.

RV