editie 24 / december 2007

Jan Hanlo Essayprijzen 2007

Op 19 september werden in De Balie te Amsterdam onder grote belangstelling de tweejaarlijkse Jan Hanlo Essayprijzen uitgereikt die door het Lira Fonds financieel worden ondersteund. Het essay geldt als een literair genre dat bijzondere aandacht verdient. Essayisten bieden hun lezers een nieuwe, vaak eigenzinnige kijk op een scala van onderwerpen. De Jan Hanlo Essayprijzen dragen in belangrijke mate bij aan de waardering voor het genre.

 De Jan Hanlo Essayprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1999, na de dertigste sterfdag van de dichter. Het initiatief was van BarBara Hanlo, ‘achternicht van’ en Jan Hanlo-biograaf Hans Renders. De prijs werd bekostigd uit de royalty’s op Hanlo’s werk.

Sinds 2001, toen LIRA medesponsor werd, worden twee prijzen toegekend: de Jan Hanlo Essayprijs Klein voor een ongepubliceerd essay (e. 1.500) en de Jan Hanlo Essayprijs Groot voor een essaybundel, gepubliceerd in de twee voorafgaande jaren (e. 7.000).

Vanaf 2005 heeft de prijs een thema (toen: ‘De vrije wil’). Dit jaar was het thema ‘De stad en ik’. De jury, bestaande uit Maarten Asscher (voorzitter), Nausicaa Marbe, Willem Otterspeer en Maartje Somers, nomineerde drie essaybundels voor de ‘grote’ prijs:   

* Zapdansen van Roel Bentz van den Berg (Augustus)
* De neef van Delvaux van Nicole Montagne (Vantilt)
* Straatsofa van Dirk van Weelden (Augustus)

Voor de Jan Hanlo Essayprijs Klein werden genomineerd:

* Jan-Hendrik Bakker, ‘Een coyote in de volkstuin’
* Arjen van Veelen, ‘Twaalfduizend voet boven Dubai’

Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen door BarBara Hanlo hield oud-winnaar Tijs Goldschmidt de Jan Hanlo Essayprijslezing en werden de genomineerden voor beide prijzen geïnterviewd door Wim Brands.

Na voorlezing van een bekorte versie van het juryrapport maakte Maarten Asscher als winnaars van de prijzen Groot en Klein bekend: Roel Bentz van den Berg en Jan-Hendrik Bakker.

Roel Bentz van den Berg (1949) studeerde filosofie en is behalve schrijver ook programmaker bij de VPRO en medewerker van NRC Handelsblad. Van hem verschenen tot nu toe drie bundels met verhalende essays ‘De luchtgitaar, De overdaad en Zapdansen’ en de roman Dagen van vertrek. Laatstgenoemde titel stond, evenals De overdaad, op de longlist voor de AKO-literatuurprijs en Zapdansen op die voor de Gouden Uil. Eerdere winnaars van de Jan Hanlo Essayprijs Groot waren Tijs Goldschmidt, Douwe Draaisma en Rudy Kousbroek 

Jan Hendrik Bakker (1953) is filosoof en journalist (Haagsche Courant, AD). Hij promoveerde in 1999 op een wijsgerige studie naar de relatie tussen literatuur en media. Hij publiceerde de boeken Tijd van lezen: transformaties van de literaire ruimte en Toewijding: over mens, media en cultuur, en publiceerde onder meer in De Gids, Tirade en Het Nieuwe Wereldtijdschrift over filosofie en literatuur. Voorjaar 2008 verschijnt Welkom in Megapolis. Denken over wonen, stad en toekomst. Het totale aantal inzendingen bedroeg 39 nog niet eerder gepubliceerde essays, die de jury beoordeelde zonder de namen van de auteurs te kennen. De Jan Hanlo Essayprijs Klein werd eerder toegekend aan Joke Hermsen, Pieter Hoexum, Geert Buelens en Karel Soudijn.

Naast het prijzengeld ontvingen de winnaars een speciaal door studenten van de HKU te Utrecht ontworpen trofee.

Het volledige juryrapport en andere informatie over de Jan Hanlo Essayprijzen is te vinden op: www.essayprijs.nl.

RV