editie 24 / december 2007

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting Lira,
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 023 - 799 78 06
Fax: 023 - 799 77 00
E-mail: lira@cedar.nl
Website: www.lira.nl
Website toneel: www.liratheaterteksten.nl
Website jaarverslag: www.lira.nl/Over-Lira/Jaarverslag

Redactie: 
Tsead Bruinja
Schelte van Ruiten
Rien Verhoef
Kees Holierhoek (eindredactie)

Fotografie:
Jean van Lingen    

Illustraties:
Ram Katzir

Ontwerp: 
Rutger Fuchs, Amsterdam