editie 21 / december 2006

Agenda

Repartitiedata: 


Eerste helft van 2007:

Thuiskopie audio  +/- februari

Thuiskopie video (startend met 2003) +/- maart

LiteROM +/- juni 

Leenrecht na-repartie 2002 t/m 2006 +/- juni

SvR


LIRA-Fondsaanvragen in 2006

De adviescommissie van het Lira Fonds vergadert zes keer per jaar, en wel in de regel op de eerste donderdag van elke even maand. In het jaar 2007 wordt er volgens dit schema vergaderd op 1 februari, 5 april, 7 juni, 2 augustus, 4 oktober en 6 december.

Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van LIRA te zijn ontvangen, in achtvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en cv’s van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het Lira Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt het besluit vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op www.lira.nl/lirafonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023-799 78 07 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.

KH